Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

16. 12. 2019

Informace související s tříděním a využitím komunálních odpadů

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k podkladům zasílaných městem Třeboň společnosti EKO-KOM, a.s. v rámci třídění a využití komunálního odpadu a informací o finančních odměnách zasílaných společností EKO-KOM, a.s.

Žádost doručena dne 25.11.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 09.12.2019 ve formě doporučeného dopisu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 02-12-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství