Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

16. 12. 2019

Informace ke stavbě v kat. území Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke stavbě stojící na pozemku parc.č. KN st. 781 v kat. území Chlum u Třeboně.

Žádost doručena dne 21.11.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 02.12.2019 ve formě doporučeného dopisu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 01-12-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství