Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

14. 05. 2019

Informace ve věci kolaudace stavby

Věc: Žádost o informace týkající se zaslání kopie kolaudačního souhlasu ve věci stavby „Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 3. etapa“.

Žádost doručena dne 07.05.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 13.05.2019 formou e-mailu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 05-2-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství