Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

23. 04. 2019

Informace o opatřeních týkajících se vynětí ze ZPF

Věc: Žádost o informace - kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno rozhodnutí o trvalém odnětí půdy ze ZPF na pozemek p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně a kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno souhrnné stanovisko potřebné pro vydání opatření příslušného stavebního úřadu k povolení stavby na pozemku p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně.

Žádost doručena dne 03.04.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 23.04.2019 formou doporučeného dopisu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 04-4-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství