Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2014

24. 11. 2014

Tisková zpráva po 2. jednání rady města

Z jednání rady města dne 19. listopadu:
Dar pro seniory

Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec. Předmětem darovací smlouvy je magnetický rotoped, který bude používán za účelem zlepšení kondice a upevnění zdraví seniorů. Umístěn bude v Domově seniorů  Třeboň.

Prodeje v Branné

Žádná nabídka nebyla podána v případě záměru prodeje budovy bývalé školy v Branné. Objekt se město Třeboň pokouší prodat již od roku 2009. Prodej je realizován formou obálkové metody, minimální nabídková cena činí 1 032 490 Kč. Záměr prodeje bude opětovně zveřejněn. Stejně tak záměr prodeje pozemků v ZTV Branná za cenu 600 Kč za m2.

Prostory pro hospic

Do 30. června 2015 město prodlouží výpůjčku nebytových prostor Hospicové péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. v ulici Svatopluka Čecha. Hospic zde má kontaktní místo a charitativní obchůdek. Celková výměra nebytových prostor je 34,90 m2 a náklady na služby související s užíváním nebytových prostor hradí půjčitel.

Oprava kluziště

Při prohlídce a kontrole chlazené ledové plochy bylo zjištěno, že je potřeba vyměnit pojistné ventily a topná tělesa topení odlučovače oleje. Výměnu je nutné provést ještě letos. Radní souhlasili s uvolněním částky 70 000 Kč na tyto opravy.

Změna tajemníka

Rada města Třeboně vzala na vědomí personální změnu na pozici tajemníka Městského úřadu Třeboň. Dne 5. listopadu 2014 skončilo vedoucímu odboru dopravy Ing. Pavlu Zajíčkovi pověření výkonem funkce tajemníka, neboť 6. listopadu 2014 se po ukončení výkonu veřejné funkce vrátil na pozici tajemníka Ing. Pavel Vejvar.

Peníze pro hasiče

Přijetí neinvestiční dotace od Jihočeského kraje ve výši 30 750 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí schválila rada města. Dotace je určena pro jednotku SDH obce Třeboň, kategorie JPO III. Bude použita například na odbornou přípravu, či k udržení akceschopnosti jednotky.

Nové kolostavy

V rámci obnovy kolostavů města a na základě doporučení cykloskupiny byly zhotoveny a umístěny dva nové kolostavy na Masarykově náměstí před Bílým beránkem. Tyto kolostavy se ukázaly jako prostorné a vyhovující. Rada souhlasila s nákupem dvou dalších stojanů na kola za 12 000 Kč, které budou umístěny místo současného nevyhovujícího na nádvoří Besedy. Další, malý, kolostav pro 7 kol z prostranství Besedy bude přemístěn před Městskou knihovnu, kde je stávající stojan poškozený.

Dozorčí rady

Rada města Třeboně v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady obchodních společností rozhodla o členech dozorčích rad. Dozorčí rada Městských slatinných lázní bude pracovat v následujícím složení: Jiří Vopátek, Ladislava Hadravová, Jana Polčáková, Jaroslav Psík, Jana Grammetbauerová. Dozorčí radu Technických služeb města Třeboň tvoří Hana Hlávková, Milan Mikyška, Vít Zavadil, Bohumil Matuška, Jaroslav Kubal. Dozorčí rada Třeboňských lesů a rybníků má následující obsazení - František Korda, Magdalena Horváthová, Pavel Řimnáč, Filip Holzer a Rostislav Černý. Rada města Třeboně navrhuje a odvolává členy z dozorčích rad městských společností, na základě § 102., odst. 2, písmena c) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zástupci města ve společnostech
 
Rada města Třeboně potvrdila delegaci místostarosty Zdeňka Mráze jako zástupce za město Třeboň v Dobrovolném svazku obcí Vodovod Hamr. Na valné hromadě Svazku obcí a regionu Třeboňsko bude město zastupovat místostarosta  Josef  Pindroch. Josefa Pindrocha rada delegovala také jako zástupce města ve  Stavebním bytovém družstvu Města Třeboň 2000. Členství v těchto orgánech souvisí s majetkovou účasti města ve zmíněných společnostech.

Jednatelé městských společností

Rada města Třeboně v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady obchodních společností rozhodla, že Lázně Aurora s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň s.r.o. budou mít dva jednatele - Antonína Doležala a Terezii Jenisovou.  Jednatelem obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. a obchodní společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. bude Josef Pindroch, jednatelem Městské vodohospodářské, s.r.o. zůstává Zdeněk Mráz.
«Související odkazy

Partnerství