Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

30. 07. 2020

Finanční posílení krizového řízení města Třeboně

Radní města Třeboně schválili posílení rozpočtu na krizové řízení města Třeboně. S ohledem na pandemii koronaviru se položky určené na oblast krizového řízení výrazně vyčerpaly. Je třeba brát  v úvahu pravděpodobnost příchodu druhé vlny a nakoupit do rezervy respirátory, speciální obleky a ochranné štíty. „Z první vlny koronaviru jsme se stačili zásobit dezinfekcí na ruce a plochy. Stejně tak máme rezervu ochranných roušek. Vývoj počtu onemocněných však celorepublikově roste, proto jsme se rozhodli preventivně nakoupit respirátory a další ochranné prostředky.“ dodal starosta města Jan Váňa. Rozpočet krizového řízení se navýší o částku 60 tis. Kč. Z toho bude na ochranné pomůcky použito 40 tis. Kč a 20 tis. Kč. se alokuje na opravy a udržování. „V případě oprav a údržby docházelo od začátku roku k častým opravám vozidel požární ochrany a zároveň jsme nezískali dotaci na nákup pneumatik pro hasičskou stříkačku, takže v zájmu zachování akceschopnosti je nutné posílit rozpočet a potřebné výdaje uhradit.“ doplnil informaci starosta města.

«Související odkazy

Partnerství