Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

10. 07. 2020

Bezbariérové přístupy domů v Třeboni

Na posledním jednání Rady města Třeboně bylo schváleno umístění ocelové rampy pro bezbariérový přístup na chodník k panelovému domu v ulici Svobody 1030. Společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě požádalo město o souhlas s umístěním rampy s ohledem na fakt, že město je vlastníkem pozemku. Náklady a údržbu rampy bude hradit společenství. „Obdobných žádostí na úpravu vstupu, či umístění ramp přibývá. Důvodem je provázanost dotačních titulů na výtahy v panelových domech, které jsou vypisované a podmínkou či součástí je bezbariérovost. Jsme za to rádi už jen s ohledem na fakt, že to zvyšuje komfort osobám se ztíženou pohyblivostí a zjednodušuje přístupnost pro záchranné sbory.“ doplnila informaci místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství