Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

02. 07. 2020

Hospodaření města Třeboně

Celoroční hospodaření města Třeboně bylo předmětem posledního jednání zastupitelstva města. Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2019. Hlasováním vyslovili souhlas s předloženými výsledky bez výhrad.

V rámci závěrečného účtu byly projednány údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích. Povinnost schválení těchto dokumentů zastupitelstvem je stanovena zákonem.

Zároveň byl předložen všem zúčastněným výsledek přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok, který provádí Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci přezkumu nebyly shledány žádné závažné nedostatky či chyby.

Za všechny údaje uvádíme celkové příjmy za rok 2019 ve výši 354,5 mil. Kč. Oproti tomu celkové výdaje činily částku 287 mil. Kč.

«Související odkazy

Partnerství