Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

15. 05. 2020

Volný nájemní byt z majetku města v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,6 m2) v ulici Vrchlického č.p. 935/II a to formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky byla stanovena na 90 Kč/m2/měsíc. Byt byl v roce 2015 zrekonstruován. Uskutečnila se demontáž bytového jádra, vyzdění příček nového jádra, osazení novou kuchyňskou linkou, položení nové dlažby, pořízení nových obkladů, balkonových dveří, pokládky PVC a výmalba.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytu bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny komisí, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství