Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

12. 05. 2020

Kdy se otevřou mateřské školy v Třeboni

Rada města v té věci dosud nerozhodla. Třeboňské MŠ jsou připravené po všech stránkách – jak hygienických, prostorových i personálních, děti přijímat. Bohužel však existují velké nejasnosti podmínek daných státem. Především není rozhodnuto, jak to bude s ošetřovným (OČR). Podle stávajícího stavu, pokud zřizovatel školky otevře, rodič, který se rozhodne z nějakého důvodu své dítě do školky neposílat, ztratí nárok na ošetřovné. Na rozdíl od rodičů dětí 1. stupně ZŠ, tam ošetřovné bude vyplácet. O řešení tohoto problému by měl stát rozhodnout tento týden, tedy do 15. května.

Tato jistá diskriminace rodičů dětí příslušných mateřským školám je hlavním důvodem, proč jsme v Třeboni zatím školky neotevřeli. Rada města s největší pravděpodobností otevře v Třeboni MŠ ke stejnému datu, kdy budou otevřeny školy pro 1. stupeň, tedy 25.05.2020.

Rodiče o tom budou spraveni vedením MŠ.

Jan Váňa, starosta města

«Související odkazy

Partnerství