Vyvěšeno: 31. 01. 2024

Informace o potvrzení ptačí chřipky u uhynulých volně žijících ptáků na rybníce Velký Tisý

Dne 31.01.2024 informovala Státní veterinární správa město Třeboň, že byla potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) u uhynulých hus velkých a 1 volavky popelavé nalezených na rybníce Velký Tisý a v jeho bezprostřední blízkosti.

V oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí. Státní veterinární správa proto chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny zdravotního stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj tel. +420 720 995 212.

V případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků žádá Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj o neprodlenou informaci. S uhynulými ptáky se nemá nemanipulovat.

Přiložený soubor: Letak-AI-Pozor-na-ptaci-chripku-s-QR-kodem-.pdf

Vyvěšeno: 15. 12. 2023

Výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách

V archivu Třeboňského světa naleznete u prosincového vydání recenzi významné výstavy Baroko v Bavorsku a v Čechách (pořádané od 8. prosince 2023), v jejíž expozici je pojednáno o česko-bavorských dějinných i kulturních reáliích a nalézají se zde umělecká díla zapůjčená ze sbírek SOA v Třeboni. 

Celý text naleznete zde.
Vyvěšeno: 24. 11. 2023

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Vyvěšeno: 16. 11. 2023

Finanční úřad pro JK - informace pro občany Třeboně

Přiložený soubor: Dopis-obcanum-Trebone.pdf

Vyvěšeno: 14. 11. 2023

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Město Třeboň všechny srdečně zve na slavnostní shromáždění, které se bude konat v pátek 17. listopadu v 10.00 na Masarykově náměstí u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Společně si připomeneme tento významný den naší historie. Těšíme se na vás!

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací