Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Třeboň získala podporu od Nadace Jihočeské cyklostezky

Radní města schválili přijetí grantu od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 15 tis. Kč. Peníze jsou určeny na realizaci projektu Třeboňská šlapka 2023. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd.

Třeboňská šlapka je tradiční cyklistická jarní akce k zahájení cyklistické sezóny Letošní ročník se uskuteční v sobotu 20. května a zavede účastníky do oblasti Jemčiny.

Na událost srdečně zve město Třeboň a pořadatel akce Odbor kultury a cestovního ruchu.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Třeboňská knihovna získala dotaci Jihočeského kraje

Radní města Třeboně schválili přijetí dotace Jihočeského kraje pro Městskou knihovnu Třeboň ve výši 438 tis. Kč na realizaci Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2023. Třeboňská knihovna díky těmto dotacím provozuje 12 neprofesionálních knihoven v regionu a 1 pobočku.

Základním úkolem knihovny, která je pověřená výkonem regionálních funkcí,  je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.
Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Dotace pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví města Třeboně

Rada města se zabývala přidělováním dalších dotací, tentokráte do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a to na činnost jednotlivých žadatelů. Na činnost v rámci tohoto roku tak získaly prostředky různé organizace. Dotaci ve výši 5 tis. Kč obdržely Společnost pro ranou péči z Českých Budějovic, Linka bezpečí a Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením sídlící v Českých Budějovicích. Všechny tyto organizace doložily, že mají ve své péči obyvatele Třeboně. Dotaci ve výši 10 tis. Kč získaly společnosti Autis centrum, Apla Jižní Čechy a Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů. Opět se jedná o poskytovatele služeb, které využívají potřební občané z Třeboně. Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic obdrží 15 tis. Kč. Částku 45 tis. Kč získá Nadační fond jihočeských olympioniků. V tomto případě se jedná o konkrétní pomoc bývalým úspěšným sportovcům, kteří reprezentovali na olympijských hrách či na světových nebo evropských soutěžích. Jedná se konkrétně o tři občany Třeboně, kterým bude finanční podpora předána v květnu tohoto roku na slavnostní akci k tomu pořádané.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Finanční dar nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka

Další projednanou žádostí o poskytnutí finančního daru byla žádost nadačního fondu Josefa Zimovčáka s názvem Na kole dětem konkrétně pro akci Na kole dětem kolem Světa. Nadace obdrží od města Třeboně dar v hodnotě 10 tis. Kč. Nadace uspořádá 17. června v Třeboni 2. ročník veřejné charitativní cyklojízdy. Výtěžek bude věnován na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Finanční dar pro Zdravotního klauna

Na jednání rady města byla projednána žádost o finanční podporu na činnost společnosti Zdravotní klaun. Od města Třeboně díky rozhodnutí rady putuje 5 tis. Kč této organizaci, která přináší humor, radost, dobrou náladu a povzbuzení hlavně dětem hospitalizovaným v nemocnicích. Návštěva klaunů v nemocnici pomáhá pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu, čímž se prokazatelně lepší i stav zdravotní. Klauni jsou speciálně vyškoleni, působí ve velkých nemocnicích po celé České republice. Prioritně se orientují na děti, ale výjimkou nejsou ani návštěvy seniorů či dospělých pacientů, hospiců a dalších obdobných zařízení.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací