Vyvěšeno: 25. 04. 2023

PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY

Na pozemcích města Třeboně se uskutečnilo kácení stromů. Vyprodukovaná dřevní hmota je uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň, s. r. o., v Novohradské ulici (parc. č. 91/1) a je určená k prodeji. Jedná se o listnaté dřevo se zastoupením převážně břízy a lípy s tím, že převažuje přesílená kulatina. Celková výměra nabízeného dřeva je 40 prm. Minimální cena je stanovena na částku 200 Kč za jeden prm bez DPH (sazba 15 %) a minimální odběr je 5 prm. Prodej je navržen formou obálkové soutěže. Prohlídka dřevní hmoty je možná ve středu 3. 5. 2023 od 15.00.
Termín pro podání nabídky je do 15. 5. 2023 do 10.00. Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách s nápisem „NEOTEVÍRAT - Prodej dřevní hmoty" na podatelnu Městského úřadu Třeboň.
Dřevní hmota bude z místa dočasného uložení vítězným uchazečem odvezena do 9. 6. 2023.

Vyvěšeno: 24. 04. 2023

JARNÍ DERATIZACE

Jarní deratizace města probíhají od 24. dubna 2023 po dobu 14 dnů.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s r. o., ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizace se provádí 2x ročně, vždy na jaře a na podzim – v tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Odbor kultury a cestovního ruchu v Třeboni bude mít novou vedoucí

Stávající vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Seberová se rozhodla ukončit své dlouholeté působení na Městském úřadu Třeboň, a proto vypsalo město výběrové řízení na nového či novou vedoucí odboru. Do výběrového řízení se přihlásily 4 uchazečky, z nichž do druhého kola postoupily dvě. Krom předložené koncepce odboru musely ve druhém kole uchazečky zpracovat žádost o dotaci na kulturní akce, která by vhodně doplnila kulturní kalendář města. Dalším úkolem pro druhé kolo bylo zpracování koncepce rozvoje Domu Štěpánka Netolického. Výběrová komise doporučila radě města jmenovat do funkce vedoucí odboru paní Mgr. Bc. Romanu Karmazínovou. Rada města rozhodla o jejím jmenování do funkce od května tohoto roku.

Děkujeme stávající vedoucí odboru Ing. Aleně Seberové za dosavadní činnost a péči o kulturní dění ve městě a rozvoj cestovního ruchu. Nové paní vedoucí přejeme hodně štěstí a ať vede odbor a celý resort ve spolupráci s vedením města tak, aby byla kultura a cestovní ruch ve městě i nadále na skvělé úrovni.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Zástupce města ve školské radě Základní školy praktické v Třeboni

Rada města souhlasila s členstvím vedoucí odboru školství a sociálních věcí Bc. Radky Kaiseršatové ve školské radě při Základní škole praktické Třeboň coby zástupce města. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Vyvěšeno: 21. 04. 2023

Úřadovna v Břilicích se dočká rekonstrukce

Radní města Třeboně schválili potřebné navýšení rozpočtové položky určené na rekonstrukci úřadovny v Břilicích. Původně bylo do rozpočtu alokováno 500 tis. Kč. Na základě veřejné zakázky město obdrželo 3 nabídky, z nichž nejvýhodnější byla ve výši 962 tis. Kč včetně DPH. Tudíž bylo nutné položku posílit formou rozpočtového opatření. Kompletní rekonstrukce úřadovny bude obsahovat výměnu elektroinstalace včetně rozvaděčů, což bylo doporučení revizního technika. Dále se uskuteční sanace vlhkých omítek a po výměně elektroinstalace se uskuteční celoplošná oprava omítek, dále dojde k výměně dřevěných oken a vstupních dveří.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací