Vyvěšeno: 20. 03. 2024

Stavební úpravy v třeboňské ulici Šustova

Rada města Třeboně schválila zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce spojené s opravou ulice Šustova a Polní. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 45,69 mil Kč bez DPH (55,29 mil. Kč včetně DPH).

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy ulice Šustova a Polní v úseku mezi ul. B. Němcové po křižovatku ul. Čsl. armády (= 1. etapa) a v úseku od křižovatky ul. Čsl. armády po konec ul. Šustova v loukách vč. 2. etapy ul. Polní (= 2. etapa). Stavba obsahuje vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, místní komunikace včetně konstrukčních vrstev, zpevněné a zelené plochy včetně výsadby listnatých stromů a následnou péči a kontejnerový přístřešek.

Plánovaná doba realizace v 1. etapě květen 2024 s dokončením do 160 kalendářních dnů. Zahájení 2. etapy je plánováno na květen 2025 s dokončením do 160 kalendářních dnů.

Vyvěšeno: 20. 03. 2024

Nová jídelna třeboňských lázní

Třeboňské lázně stále zlepšují služby, zavádí inovace a rozrůstají se o nové provozy. Posledním počinem bylo zvýšení ubytovací kapacity, které je doprovázenou akutní potřebou zvýšení jídelních kapacit tak, aby se klienti lázní mohli komfortně stravovat. Vedení lázní se souhlasem města zahájilo v loňském roce další akci s názvem Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora. Dokončení stavebních prací je plánováno na červen tohoto roku.

Nyní rada města v působnosti valné hromady slatinných lázní schválila zadávací řízení na dodávku a pozáruční servis gastrotechnologie pro nově budovanou jídelnu v Lázeňském domě Aurora. Technologie bude umístěna v rozestavěném stavebním díle. Nová jídelna bude mít kapacitu 72 osob a dalších 24 osob v přilehlé bioklimatické pergole, která je budována v prostoru původního atria. Jídelna bude provozně propojena do režimové kuchyně a do okolních jídelen č. 1 a 3. Předmětem dodávky gastrotechnologie je např. konvektomat, elektrické transportní vozíky, myčka skla, výdejní nerezové vyhřívané a chladící vany apod. Součástí dodávky jsou rovněž obslužné pulty.    

Zadávací řízení bude zveřejněno na profilu zadavatele, přičemž hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. To znamená nejnižší nabídková cena obou smluvních závazků (smlouva kupní a smlouva o dílo na poskytování pozáručního servisu), při zachovaní zadavatelem stanovených minimálních technických standardů. 
Vyvěšeno: 20. 03. 2024

Město Třeboň se opět zapojí do projektu Do práce na kole

Již šestým rokem se město Třeboň zapojuje ke kampani Do práce na kole. Akce Do práce na kole je týmová výzva pro zaměstnance, aby alespoň v měsíci květnu nechali auto doma a snažili se do práce dopravit bezmotorově. V letošním roce proběhne 14. ročník této akce, do které se v celé České republice zapojilo již více jak 45 měst, téměř 25 tis. zaměstnanců a přes 2 500 firem.

Spolek AutoMat, z. s., který tuto akci zaštiťuje, prosazuje myšlenku lepšího prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklodopravu, ale i rozumné využívání aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru.

Kampaň Do práce na kole 2024 je součástí projektu Zdravé město Třeboň. Do akce se zapojuje již tradičně i řada úředníků Městského úřadu Třeboň, kteří si vytváří své týmy a sbírají kilometry. Závěrečné vyhodnocení kampaně proběhne opět v rámci plánované akce Zažít Třeboň jinak, která má již svůj termín a to v sobotu 22. června 2024.

Vyvěšeno: 20. 03. 2024

Fotbalové hřiště v Břilicích bude mít nové toalety

Město Třeboň obdrželo od osadního výboru v Břilicích požadavek na zřízení nových toalet pro diváky na místním fotbalovém hřišti. Vedení města se do Břilic vypravilo a spolu se zástupci městského úřadu, odboru rozvoje a investic, byla vybrána nejvhodnější varianta. Na místě bude postavena WC buňka kontejnerového typu se dvěma kabinkami pro muže a ženy. Buňka bude osazena na zpevněný podklad v blízkosti fotbalových kabin a napojena na stávající rozvody vody a kanalizace. Aby vzhled v okolí buňka nerušila, bude obložena přírodním dřevěným materiálem.

Radní města Třeboně schválili rozpočtové opatření v podobě převodu 280 tis. Kč, které uhradí náklady spojené na zřízení toalet.

Vyvěšeno: 20. 03. 2024

Konkurzy na ředitele třeboňských škol

Třeboňští radní projednali a schválili vypsání konkurzů na tři ředitele škol, konkrétně Základní školy Třeboň, Na Sadech 375 a dvou mateřských škol – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Důvodem vypsání konkurzu je uplynutí funkčního období stávajících ředitelek, které si ve svých funkcích vedly výborně. Samozřejmě se stávající ředitelky mohou do výběrového řízení přihlásit a obhájit tak svůj post. Šanci má kdokoliv, kdo se do výběrového řízení přihlásí za podmínky splnění veškerých náležitostí, které budou specifikovány ve vypsaném výběrovém řízení. Toto výběrové řízení se momentem schválení v radě města začalo aktivně připravovat. Je nutné ustanovit konkurzní komisi, v které zasednou zástupci zřizovatele školy, tedy města Třeboně, zástupce školy, kraje a školské inspekce. Jakmile budou výběrová řízení připravena, budou uveřejněna na úřední desce města. O jejich vypsání vás budeme informovat.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací