Vyvěšeno: 23. 05. 2023

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Vyvěšeno: 23. 05. 2023

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Vyvěšeno: 04. 05. 2023

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Vyvěšeno: 04. 05. 2023

Dotace města Třeboně pro oblast kultury

Rada města Třeboně schválila na tomto jednání rozdělení dotací mezi žadatele oblasti kultury a cestovního ruchu. Každou žádost posoudili z formální stránky úředníci a navržení na rozdělení dotace projednala i kulturní komise, která navrhla radním ke schválení systém rozdělení podpor. Rada města má kompetence schválit částky do 50 tis. Kč, vyšší sumy bude následně schvalovat červnové zastupitelstvo města.

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Do dotace na podporu kultury a cestovního ruchu se přihlásilo 5 žadatelů s žádostí o finanční podporu jejich činnosti a 10 žadatelů, kteří by rádi získali finanční podporu na jednorázovou kulturní akci. Radní schválili příspěvek na činnost pro Třeboňský lázeňský symfonický orchestr ve výši 30 tis. Kč, Divadelní spolek Kajetán a Spolek přátel Třeboně získají každý 50 tis. Kč a Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna obdrží 20 tis. Kč.

Co se týče jednorázových akcí, tak bude podpořena akce Třeboňská letní setkávání ve výši 40 tis. Kč, Mezinárodní taneční festival Třeboň 2023 získá 10 tis. Kč a Čochtanova Třeboň 5 tis. Kč.

Ostatní akce budou projednány na červnovém zastupitelstvu díky žádostem převyšujícím pravomoc rady města. Je nutné zmínit, že pokud se akce neuskuteční, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Vyvěšeno: 04. 05. 2023

Oprava koncertního klavíru v Divadle J. K. Tyla v Třeboni

Koncertní klavír Petrof model I – Orchestra vyrobený v roce 1970 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni již není v dobrém stavu a vyžaduje nutnou opravu. Na základě jeho odborné prohlídky bylo shledáno jako nutné zajistit opravy skříňových dílců, zámků, upevnění noh, repase koleček, upevnění lyry a její celkovou opravu, upevnění pantů, šroubů a vrutů, leštění kování, generální opravu mechaniky a klávesnice, vyměnit koncertní kladívka a další nezbytné práce včetně odvozu klavíru a jeho finálního ladění a intonace.

Stav klavíru byl konzultován s odborníkem zabývajícím se opravou a laděním klavírů a pian a byl proveden průzkum trhu tak, aby byla kvalifikovaně odhadnuta částka potřebná na opravu. Rada města schválila uvolnění potřebné částky z rozpočtu města, aby byla oprava objednána. Klavír bude od poloviny července odvezen z divadla a vrátí se zpět na podzim tohoto roku.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací