Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Z práce strážníka

 

Články jsou vždy pouhým výběrem za uplynulé období. Skutečný počet událostí řešených strážníky je podstatně vyšší, z prostorových a v některých případech i zákonných důvodů však zdaleka nelze informovat o všech.

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Plakáty

Podobně se strážníci v listopadu zaměřili i na neoprávněně vylepené plakáty. Do problému se tak dostal například 55letý jednatel firmy z Třebotovic, jehož reklamní plakát byl objeven vylepený na autobusové zastávce v Táboritské ulici. Plakát byl odstraněn a jednatel řešen za přestupek.

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Reklama

Umístění reklamních poutačů, především tzv. Áček, podléhá příslušným předpisům. Strážníci provedli v listopadu opakované kontroly na danou problematiku a pokud zjistili porušení zákona vyzvali majitele k nápravě, tj. odklizení reklam nebo vyřízení potřebných povolení. V několika případech bylo zjištěno opakované porušení zákona a tak došlo i na uložení pokut.

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Informace

Občas je diskutována otázka výše ukládaných pokut za různé přestupky. Při řešení přestupků v blokovém řízení přímo na místě jeho spáchání, tedy tzv. na ulici, řeší výši pokut příslušný zákon. V České republice platí princip možnosti uložení pokuty od minimální částky po maximální. Čili pokuta může být uložena v určitém rozpětí. Je tedy na rozhodnutí strážníka, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Roli hraje povaha přestupku, jeho závažnost, společenská nebezpečnost, případná recidiva, dále zda byl přestupek spáchán úmyslně nebo z nedbalosti, ale i skutečnost, zda si pachatel své protiprávní jednání uvědomuje, je s ním srozuměn a trest přijímá. Zjednodušeně lze říci, že v případech vědomého nebo opakovaného porušení zákonů může být pokuta i mnohonásobně vyšší než například v případech nedbalostních, kdy je patrné, že už samotné projednání přestupku případně minimální výše pokuty stačí k nápravě. Na výši pokuty má tedy vliv více faktorů a je zavádějící různé porovnávání mezi jednotlivými případy. 

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Opilý muž

Namol opilý muž obtěžoval v pátek 23.10. večer hosty i personál hotelu v centru města. Strážníci na místě zjistili 46letého muže z Třeboně, jemuž dechová zkouška na alkohol  ukázala hodnotu 2,64 promile. Strážníci opilce nakonec převezli na záchytku do Českých Budějovic, což v jeho případě zdaleka nebylo poprvé.

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Uprchlíci

Migrační vlna se začíná projevovat i v našem městě, strážníci v posledních týdnech přijali několik oznámení o výskytu podezřelých osob či skupin v různých částech města i v jeho okolí. Všechna oznámení byla prověřena, podezření na výskyt migrantů v našem městě se ani v jednom případě nepotvrdilo.

«Související odkazy

Partnerství