Vyvěšeno: 16. 12. 2013

Exekuční řízení na třetí osobu

Probíhající exekuční řízení na třetí osobu [Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2013

Náklady na výstavbu ČOV

Celkové náklady související s výstavbou areálu nové ČOV [Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2013

Evidence mysliveckých stráží

Evidence mysliveckých stráží a počet zahájených správních řízení s mysliveckou stráží za rok 2012 [Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2013

Poskytnutí článků v Třeboňském světě

Žádost o poskytnutí článků v Třeboňském světě za období únor - duben 2013 [Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2013

Informace ohledně subjektů zajišťujících likvidaci odpadu

Informace ohledně subjektů poskytující městu Třeboň likvidaci odpadu a péči o veřejnou zeleň [Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací