Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Poskytnutí informace z vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace z vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-11.04.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 04. 2022

Poskytnutí informace ve spojitosti s reklamním zařízením

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, která se týká reklamního zařízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-06.04.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 25. 02. 2022

Informace ve věci počtu stacionárních radarů pro měření rychlosti

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci počtu stacionárních radarů pro měření rychlosti.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-25.02.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 12. 01. 2022

Informace ve věci plánovaných investičních akcí města Třeboně na rok 2022

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci plánovaných investičních akcí města Třeboně na rok 2022.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-12.01.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 01. 2022

Informace ve věci odběru energií městem Třeboň a příspěvkových organizací

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci odběru energií městem Třeboň a příspěvkových organizací od jmenovaných společností v zaslané žádosti.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-10.01.2022.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací