Vyvěšeno: 27. 03. 2017

Stížnost majitelů a nájemníků bytových jednotek

Žádost o poskytnutí informací – Stížnost majitelů a nájemníků bytových jednotek domu Vrchlického č.p. 935 a 936, Třeboň, ze dne 12.12.2016

Přiložený soubor: 8-2017.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 03. 2017

Šikanózní žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací k tzv. šikanózním žádostem o informace a počtu žádostí o informace v roce 2015 a 2016

Přiložený soubor: 7-2017.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 03. 2017

Investiční plány města pro rok 2017

Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2017

Přiložený soubor: 6-2017.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 02. 2017

Rozhodnutí OD MěÚ Třeboň

Žádost o poskytnutí informací – kompletního spisu č.j. D226/16-KL

Přiložený soubor: 5-2017.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 02. 2017

Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

Žádost o poskytnutí informací ohledně rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (povolení stavby na pozemku parc. č. 105/4 v k. ú Domanín u Třeboně)

Přiložený soubor: 4-2017.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací