Vyvěšeno: 23. 04. 2019

Informace o opatřeních týkajících se vynětí ze ZPF

Věc: Žádost o informace - kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno rozhodnutí o trvalém odnětí půdy ze ZPF na pozemek p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně a kdy a pod jakým číslem jednacím, bylo vydáno souhrnné stanovisko potřebné pro vydání opatření příslušného stavebního úřadu k povolení stavby na pozemku p.č. 732/28 v kat. území Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 04-4-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 04. 2019

Informace o počtu povolených domovních ČOV

Věc: Žádost o informace o počtu povolených domovních čistíren odpadních vod v roce 2018.

Přiložený soubor: 04-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 03. 04. 2019

Informace o výskytu a lovu jelena siky

Věc: Žádost o informace týkající se výskytu a lovu jelena siky na území v působnosti ORP Třeboň.

Přiložený soubor: 04-1-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 03. 2019

Seznam honiteb v ORP Třeboň

Věc: Žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu uživatelů honiteb v působnosti ORP Třeboň včetně kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo).

Přiložený soubor: 03-3-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 03. 2019

Informace o konaném místním referendu

Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahující se k místnímu referendu konaného v městě Třeboň dne 16.09.2017.

Přiložený soubor: 03-2-2019.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací