Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Smlouvy zveřejňované dle zák. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno: 13. 05. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu mzdových nákladů - LSPP

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň uzavřená dne 18.04.2019 mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Lékařskou službou první pomoci, o.p.s. o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 98.424,- Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce v roce 2019.

Přiložený soubor: Smlouva-LSPP-2019-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 13. 05. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí výdajů s nájmem -LSPP

Veřejnoprávní smlouva uzavřená dne 18.04.2019 mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Lékařskou službou první pomoci, o.p.s. o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 131.576,- Kč na částečné pokrytí výdajů příjemce spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách.

Přiložený soubor: Smlouva-LSPP-2019-najemne.pdf

Vyvěšeno: 13. 05. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro LEDAX, o.p.s

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboně na rok 2019 uzavřená dne 25.04.2019 mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a LEDAXEM, o.p.s. na poskytování pečovatelské služby pro uživatele s trvalým pobytem na území města Třeboně a jeho místních částí.

Přiložený soubor: Smlouva-Ledax-2019.pdf

Vyvěšeno: 13. 05. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz mobilního hospice - Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 250.000,- Kč na provoz mobilní specializované paliativné péče (domácího hospice) uzavřená mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Hospicovou péčí sv. Kleofáše dne 17.04.2019.

Přiložený soubor: Smlouva-HOSPIC-2019.pdf

Vyvěšeno: 13. 05. 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz - Centrum soc. služeb J. Hradec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Třeboň na rok 2019 ve výši 215.000,-Kč na provoz Domova seniorů Třeboň uzavřená mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec dne 17.04.2019.

Přiložený soubor: smlouva-Centrum-socialnich-sluzeb-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství