Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Smlouvy zveřejňované dle zák. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno: 05. 08. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěkvu (dotace) na vybavení jednotky hasičského záchranného sboru dislokované na požární stanici Třeboň, uzavřená mezi městem Třeboň a HZS Jihočeského kraje dne 04.08.2020.

Přiložený soubor: Verejnopravn-smlouva-Hasicsky-zachranny-sbor-Jihoceskeho-kraje.pdf

Vyvěšeno: 23. 07. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Oblastní charita Třeboň

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace v rámci přímé podpory sociálních aktivit na celoroční činnost (provoz sociálních služeb Občanská poradna a Sociálně terapeutická dílna Motýl) uzavřená mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň dne 16.07.2020.

Přiložený soubor: Oblastni-charita-Trebon-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 23. 07. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JHK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboně uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace Jihočeskou hospodářskou komorou dne 20.07.2020.

Přiložený soubor: Jihoceska-hospodarska-komora-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 20. 07. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Přiložený soubor: HOSPIC-II.pdf

Vyvěšeno: 20. 07. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz mobilního hospice - Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Přiložený soubor: HOSPIC.pdf

«Související odkazy

Partnerství