Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Výzva č. 2/2021 pro podávání žádostí o dotace https://mesto-trebon.cz/text/news/10954/61/Vyzva-c-2-2021-pro-podavani-zadosti-o-dotace.html zde. ]]> Thu, 29 Jul 2021 08:11:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10954/61/Vyzva-c-2-2021-pro-podavani-zadosti-o-dotace.html Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.8.2021 Lužnice https://mesto-trebon.cz/text/news/10953/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---20-8-2021-Luznice.html Thu, 29 Jul 2021 07:12:55 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10953/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie---20-8-2021-Luznice.html Oznámení o přerušení dodávky eletrické energie - Majdalena - Holičky https://mesto-trebon.cz/text/news/10952/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-eletricke-energie---Majdalena---Holicky.html Thu, 29 Jul 2021 07:11:47 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10952/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-eletricke-energie---Majdalena---Holicky.html Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dvory nad Lužnicí https://mesto-trebon.cz/text/news/10951/61/Verejna-vyhlaska---zverejneni-navrhu-zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Dvory-nad-Luznici.html Wed, 28 Jul 2021 10:29:22 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10951/61/Verejna-vyhlaska---zverejneni-navrhu-zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Dvory-nad-Luznici.html Poděkování za komplikace způsobené odstávkou sítě elektrické energie https://mesto-trebon.cz/text/news/10950/61/Podekovani-za-komplikace-zpusobene-odstavkou-site-elektricke-energie.html Dobrý den,

 

nedávno jsme ve Vašem městě dokončili investiční akci na distribučním zařízení elektrické energie.

 

Co jsme u Vás dělali?

Kde:                      Třeboň, Daskabát

Co:                         výstavba trafostanice a obnova NN

Podrobnosti:     Provedli obnovu vedení nízkého napětí v místní části obce s obnovou i domovních přípojek a vybudováním nové kioskové trafostanice.

 

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí mohlo být spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, děkujeme Vám tímto za pochopení a trpělivost. I díky Vám jsme tak mohli zajistit stále rostoucí požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky a výrazně prodloužit životnost energetického zařízení.

 

 

S přátelským pozdravem

EG.D, a. s.

]]>
Tue, 27 Jul 2021 09:24:53 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10950/61/Podekovani-za-komplikace-zpusobene-odstavkou-site-elektricke-energie.html
Oznámení o přerčušení elektrické energie - 13.8.2021 Chelčického 1 https://mesto-trebon.cz/text/news/10949/61/Oznameni-o-prercuseni-elektricke-energie---13-8-2021-Chelcickeho-1.html Tue, 27 Jul 2021 07:15:20 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10949/61/Oznameni-o-prercuseni-elektricke-energie---13-8-2021-Chelcickeho-1.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje https://mesto-trebon.cz/text/news/10948/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hasicsky-zachranny-sbor-Jihoceskeho-kraje.html Mon, 26 Jul 2021 14:43:31 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10948/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hasicsky-zachranny-sbor-Jihoceskeho-kraje.html Poskytnutí informace ve spojitosti s revitalizací veřejného prostranství Na Rybníčku https://mesto-trebon.cz/text/news/10947/61/Poskytnuti-informace-ve-spojitosti-s-revitalizaci-verejneho-prostranstvi-Na-Rybnicku.html Mon, 26 Jul 2021 12:28:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10947/61/Poskytnuti-informace-ve-spojitosti-s-revitalizaci-verejneho-prostranstvi-Na-Rybnicku.html Současná česká rodina https://mesto-trebon.cz/text/news/10946/61/Soucasna-ceska-rodina.html Společnost SC&C v úzké spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně realizuje sběr dat mezinárodního výzkumu GGP, jehož podtitulem je Současná česká rodina.

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18 - 69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit přímo s tazatelem, nebo on-line.

 

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto odměnu vyplací hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Podrovné informace k výzkumu naleznete na:

www.scac.cz/ggp/ nebo na webových stránkách Masarykovy univerzity v Brně Generations and Gender Programme – Česká republika (muni.cz)

]]>
Mon, 26 Jul 2021 11:27:39 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10946/61/Soucasna-ceska-rodina.html
Oznámení zveřejnění záměru dispozice s majetkem města, které projednala rada města dne 13.7.2021(č.usnesení 378/2021-15) https://mesto-trebon.cz/text/news/10945/61/Oznameni-zverejneni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-ktere-projednala-rada-mesta-dne-13-7-2021-c-usneseni-378-2021-15.html Mon, 26 Jul 2021 10:11:41 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10945/61/Oznameni-zverejneni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta-ktere-projednala-rada-mesta-dne-13-7-2021-c-usneseni-378-2021-15.html Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - MK ul.Tyršova a Libušina Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/10944/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci---MK-ul-Tyrsova-a-Libusina-Trebon.html Fri, 23 Jul 2021 14:28:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10944/61/Verejna-vyhlaska---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci---MK-ul-Tyrsova-a-Libusina-Trebon.html Veřejná vyhláška - STanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1534 v Městysu Chlum u Třeboně https://mesto-trebon.cz/text/news/10943/61/Verejna-vyhlaska---STanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1534-v-Mestysu-Chlum-u-Trebone.html Fri, 23 Jul 2021 14:25:25 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10943/61/Verejna-vyhlaska---STanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1534-v-Mestysu-Chlum-u-Trebone.html Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Revitalizace prostranství Na Rybníčku Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/10942/61/Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou---Revitalizace-prostranstvi-Na-Rybnicku-Trebon.html Fri, 23 Jul 2021 14:13:57 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10942/61/Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-uzemniho-a-stavebniho-rizeni-verejnou-vyhlaskou---Revitalizace-prostranstvi-Na-Rybnicku-Trebon.html Exekutorský úřad Tábor - Dražební vyhláška - č.j. 017 EX 152/09-146 https://mesto-trebon.cz/text/news/10941/61/Exekutorsky-urad-Tabor---Drazebni-vyhlaska---c-j-017-EX-152-09-146.html Thu, 22 Jul 2021 08:11:24 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10941/61/Exekutorsky-urad-Tabor---Drazebni-vyhlaska---c-j-017-EX-152-09-146.html Dodatek č.19 k nařízení města Třeboň č. 2/2017, kterým se vydává TŘŽNÍ ŘÁD https://mesto-trebon.cz/text/news/10940/61/Dodatek-c-19-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-TrzNi-raD.html Wed, 21 Jul 2021 09:02:56 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10940/61/Dodatek-c-19-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-TrzNi-raD.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Oblastní charita Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/10939/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Oblastni-charita-Trebon.html Tue, 20 Jul 2021 14:37:20 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10939/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Oblastni-charita-Trebon.html ZÁPIS ZE 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 13.07.2021 https://mesto-trebon.cz/text/news/10938/61/ZaPIS-ZE-76-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-13-07-2021.html Tue, 20 Jul 2021 14:28:50 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10938/61/ZaPIS-ZE-76-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-13-07-2021.html Veřejná vyhláška - Změna č.4 regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 https://mesto-trebon.cz/text/news/10937/61/Verejna-vyhlaska---Zmena-c-4-regulacniho-planu-Trebon---zastavitelna-plocha-BM3.html Mon, 19 Jul 2021 16:13:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10937/61/Verejna-vyhlaska---Zmena-c-4-regulacniho-planu-Trebon---zastavitelna-plocha-BM3.html VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oszení nových dopravních značek v Kleci https://mesto-trebon.cz/text/news/10936/61/VErEJNa-VYHLasKA---Oszeni-novych-dopravnich-znacek-v-Kleci.html Mon, 19 Jul 2021 08:23:27 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10936/61/VErEJNa-VYHLasKA---Oszeni-novych-dopravnich-znacek-v-Kleci.html Odstranění vodojemu v areálu lázní Aurora https://mesto-trebon.cz/text/news/10935/61/Odstraneni-vodojemu-v-arealu-lazni-Aurora.html Radní města Třeboně udělili Slatinným lázním Třeboň souhlas s odstraněním stavby vodojemu u lázeňského domu Aurora. Stávající těleso vodojemu není ze strany lázní využíváno a po zvážení všech možných variant je pro provoz společnosti nevyužitelné. Do budoucna lze navíc předpokládat nutné sanační práce, neboť již nyní jsou zřetelné poruchy stavebních konstrukcí. Za účelem zjištění rozsahu poruch stavebních konstrukcí a jejich celkového stavu byl zadán statický posudek objektu vodojemu. Statik doporučil demolici vodojemu.

„Společnost Slatinné lázně Třeboň se trvale a dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích ploch pro klienty lázeňského domu Aurora. Cílem záměru je využití volného prostoru pro parkoviště a tím rozšíření stávajících kapacit. Další možností využití takto uvolněné plochy je vybudování úschovny kol pro klienty lázní.” doplnil informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Mon, 19 Jul 2021 07:50:03 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10935/61/Odstraneni-vodojemu-v-arealu-lazni-Aurora.html
ZŠ Sokolská v Třeboni získá dar na příměstský tábor https://mesto-trebon.cz/text/news/10934/61/Zs-Sokolska-v-Treboni-ziska-dar-na-primestsky-tabor.html Radní města Třeboně schválili přijetí finančního daru pro Základní školu Sokolská. Dárcem je společnost HYDRO&KOV s.r.o., která škole poskytne částku 20 tis. Kč. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů ukládají nutnost souhlasu zřizovatele školy přijmout finanční dar a teprve na základě uděleného souhlasu může dojít k uzavření darovací smlouvy. Dar bude sloužit na financování nákladů příměstského tábora Letní hrátky na tento rok.

Stejně tak rada města rozhodla o uvolnění částky ve výši 5 tis. Kč, které poputují na stejný účel. „Příměstské tábory pořádané Základní školou Sokolská jsou oblíbené a mají vždy zajímavou tematickou náplň. Letos se ve třech turnusech děti zúčastní táborů na téma Expedice do zvířecí říše, Vzhůru do světa povolání a Řecké báje.“ doplnila informaci místostarostka města Ing. Jana Grammetbauerová.

]]>
Mon, 19 Jul 2021 07:49:09 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10934/61/Zs-Sokolska-v-Treboni-ziska-dar-na-primestsky-tabor.html
V Branné se bude moct uskutečnit pouť https://mesto-trebon.cz/text/news/10933/61/V-Branne-se-bude-moct-uskutecnit-pout.html Milovníci pouťových radovánek se mohou těšit na možnost navštívit pouť, která se tradičně pořádá v Branné. Radní města Třeboně schválili žádost provozovatele atrakcí a doprovodných služeb pro hostování na pouti v letech 2022 a 2023. Tento žadatel je již tradičním realizátorem a lze tedy očekávat adekvátní kvalitu zábavy a zajištění potřebné bezpečnosti. K žádosti se kladně vyjádřil i osadní výbor této místní části.

]]>
Mon, 19 Jul 2021 07:48:24 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10933/61/V-Branne-se-bude-moct-uskutecnit-pout.html
Občanská poradna bude mít nové sídlo https://mesto-trebon.cz/text/news/10932/61/Obcanska-poradna-bude-mit-nove-sidlo.html Rada města Třeboně dříve schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu Domu s pečovatelskou službou (DPS) sídlícího v ulici Svatopluka Čecha 20/II v Třeboni. Městskému úřadu byla doručena na základě tohoto zveřejnění jedna nabídka, která byla od Oblastní charity Třeboň. Charita hledá sídlo pro jednu ze svých aktivit, kterou je Občanská poradna. Tato poradna je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech.

Služba je poskytována osobám, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

]]>
Mon, 19 Jul 2021 07:47:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10932/61/Obcanska-poradna-bude-mit-nove-sidlo.html
Další dva byty pro třeboňské seniory již mají své nájemce https://mesto-trebon.cz/text/news/10931/61/Dalsi-dva-byty-pro-trebonske-seniory-jiz-maji-sve-najemce.html V předchozí době byly zveřejněny záměry pronájmů dalších dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou v Třeboni (DPS). Oba dva byty byly určeny pro jednu osobu.

Podmínkou pro zájemce bylo, že žadatel musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebuje komplexní ústavní péči a má trvalé bydliště v Třeboni či místních částech. Výběr z doručených nabídek byl uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS. Bytová komise vyhodnotila všechny nabídky a předložila radním návrh na uzavření nájemních smluv, který byl na posledním jednání rady schválen. Další senioři našli díky této možnosti bydlení v Třeboni.

]]>
Mon, 19 Jul 2021 07:46:27 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10931/61/Dalsi-dva-byty-pro-trebonske-seniory-jiz-maji-sve-najemce.html
Odstávka systému vydávání občanských průkazů https://mesto-trebon.cz/text/news/10929/61/Odstavka-systemu-vydavani-obcanskych-prukazu.html ]]> Thu, 15 Jul 2021 11:01:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10929/61/Odstavka-systemu-vydavani-obcanskych-prukazu.html Krátkodobé omezení v podávání žádostí a převzetí cestovních dokladů https://mesto-trebon.cz/text/news/10928/61/Kratkodobe-omezeni-v-podavani-zadosti-a-prevzeti-cestovnich-dokladu.html ]]> Thu, 15 Jul 2021 10:45:53 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10928/61/Kratkodobe-omezeni-v-podavani-zadosti-a-prevzeti-cestovnich-dokladu.html Doložení deratizačních nástrah https://mesto-trebon.cz/text/news/10927/61/Dolozeni-deratizacnich-nastrah.html Thu, 15 Jul 2021 08:07:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10927/61/Dolozeni-deratizacnich-nastrah.html Dodatek č. 18 k nařízení města Třeboň č. 2/2017, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD https://mesto-trebon.cz/text/news/10926/61/Dodatek-c-18-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-TRzNi-raD.html Wed, 14 Jul 2021 15:39:29 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10926/61/Dodatek-c-18-k-narizeni-mesta-Trebon-c-2-2017-kterym-se-vydava-TRzNi-raD.html Třeboň má nového čestného občana https://mesto-trebon.cz/text/news/10925/61/Trebon-ma-noveho-cestneho-obcana.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém posledním červnovém jednání udělení čestného občanství panu Miloši Končickému, dlouholetému řediteli mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna a zimního cyklu Abonentních koncertů. Festival každoročně přiváží do Třeboně špičkové české a zahraniční interprety a nabízí obyvatelům i návštěvníkům Třeboně hudbu, která jindy zní na nejváženějších českých i světových pódiích.

]]>
Wed, 14 Jul 2021 13:45:23 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10925/61/Trebon-ma-noveho-cestneho-obcana.html
Oznámení o zahájení územního řízení - rEVITALIZACE PROSTRANSTVÍ NA RYBNÍČKU https://mesto-trebon.cz/text/news/10924/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni---rEVITALIZACE-PROSTRANSTVi-NA-RYBNicKU.html Wed, 14 Jul 2021 13:36:02 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10924/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni---rEVITALIZACE-PROSTRANSTVi-NA-RYBNicKU.html Oznámení záměru pronájmu části pozemků v k.ú. Třeboň v rámci projektu Modernizace sportovního areálu https://mesto-trebon.cz/text/news/10923/61/Oznameni-zameru-pronajmu-casti-pozemku-v-k-u-Trebon-v-ramci-projektu-Modernizace-sportovniho-arealu.html Wed, 14 Jul 2021 11:31:48 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10923/61/Oznameni-zameru-pronajmu-casti-pozemku-v-k-u-Trebon-v-ramci-projektu-Modernizace-sportovniho-arealu.html Krajský úřad - Veřejná vyhláška - op¨ravné rozhodnutí - dočasné vyloučení vstupu do lesa https://mesto-trebon.cz/text/news/10921/61/Krajsky-urad---Verejna-vyhlaska---op-ravne-rozhodnuti---docasne-vylouceni-vstupu-do-lesa.html Mon, 12 Jul 2021 11:00:49 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10921/61/Krajsky-urad---Verejna-vyhlaska---op-ravne-rozhodnuti---docasne-vylouceni-vstupu-do-lesa.html Krajský úřad - Dočasné vyloučení vstupu do lesa https://mesto-trebon.cz/text/news/10919/61/Krajsky-urad---Docasne-vylouceni-vstupu-do-lesa.html Thu, 08 Jul 2021 10:55:02 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10919/61/Krajsky-urad---Docasne-vylouceni-vstupu-do-lesa.html Zápis z 20. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 28.06.2021 https://mesto-trebon.cz/text/news/10917/61/Zapis-z-20-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-28-06-2021.html Thu, 08 Jul 2021 07:46:26 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10917/61/Zapis-z-20-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-28-06-2021.html Dražební vyhláška - Kolence - ČJ 213 EXD 102/2021-1 https://mesto-trebon.cz/text/news/10916/61/Drazebni-vyhlaska---Kolence---cJ-213-EXD-102-2021-1.html Wed, 07 Jul 2021 08:27:32 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10916/61/Drazebni-vyhlaska---Kolence---cJ-213-EXD-102-2021-1.html Dražební vyhláška - NOVÁ vES NAD lUŽNICÍ - čj: 21 EXD 99/2021-1 https://mesto-trebon.cz/text/news/10915/61/Drazebni-vyhlaska---NOVa-vES-NAD-lUzNICi---cj-21-EXD-99-2021-1.html Wed, 07 Jul 2021 08:25:28 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10915/61/Drazebni-vyhlaska---NOVa-vES-NAD-lUzNICi---cj-21-EXD-99-2021-1.html Poskytnutí informace ve věci udělení souhlasu se stavbou zpevněné plochy https://mesto-trebon.cz/text/news/10914/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-udeleni-souhlasu-se-stavbou-zpevnene-plochy.html Fri, 02 Jul 2021 12:10:56 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10914/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-udeleni-souhlasu-se-stavbou-zpevnene-plochy.html Zápis č. 20/2021 z jednání finančního výboru dne 23.6.2021 https://mesto-trebon.cz/text/news/10913/61/Zapis-c-20-2021-z-jednani-financniho-vyboru-dne-23-6-2021.html Fri, 02 Jul 2021 12:03:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10913/61/Zapis-c-20-2021-z-jednani-financniho-vyboru-dne-23-6-2021.html Krajská dotace pro Třeboň na výstavbu wellness https://mesto-trebon.cz/text/news/10909/61/Krajska-dotace-pro-Trebon-na-vystavbu-wellness.html Město Třeboň přijme do svého rozpočtu částku ve výši 10 mil. Kč. Tyto peníze město obdrželo od Jihočeského kraje z Krajského investičního fondu, kam se podávala žádost o podporu na rozšíření lázeňské infrastruktury ve městě. Ze získaných prostředků se bude financovat probíhající stavba rozšíření wellness centra u lázní Aurora.

„ Velice si vážíme faktu, že hejtman Jihočeského kraje nezůstal pouze u volebních slibů a zajistil vznik takto skvěle koncipovaného investičního fondu, který je určen na podporu rozšiřování a budování zajímavých a smysluplných projektů v jižních Čechách. Získali jsme tak do Třeboně nemalou částku, která usnadní už tak náročnou investici.“ doplnil informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.

 

]]>
Thu, 01 Jul 2021 11:02:05 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10909/61/Krajska-dotace-pro-Trebon-na-vystavbu-wellness.html
Rekonstrukce ledové plochy v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/10908/61/Rekonstrukce-ledove-plochy-v-Treboni.html Jedním z projednaných bodů na červnovém zastupitelstvu bylo navýšení položky určené na rekonstrukci ledové plochy v Třeboni. Tato plocha je velice oblíbená. Zpestřuje zimní nabídku v podobě ledové plochy a v ostatních měsících funguje jako sportoviště využívané občany města, školami a sportovními organizacemi. Ledová plocha a mimo zimní sezonu používaný umělý trávník se dostaly do stavu značného opotřebení, a proto bylo v rozpočtu na letošní rok počítáno s částkou 5 mil. Kč, které by pokryly obnovu. Dle projektové dokumentace, která se zpracovala začátkem roku, se ukázalo, že potřeba financí bude vyšší. Zastupitelstvo proto muselo projednat navýšení položky o dva miliony na celkových 7 mil. Kč, které bylo odsouhlaseno.

Předmětem zakázky rekonstrukce ledové plochy na Tyršově stadionu bude odčerpání náplně chladicího systému, demontáž umělého trávníku, mantinelů, rozvodů chlazení a další potřebné práce. Následně bude položen nový chladicí systém a pokládka nové pochozí plochy z plastových desek typu Stilmat. O vhodném povrchu sportoviště pro období, kdy plocha nefunguje jako kluziště, se dlouze přemýšlelo a diskutovalo. Do rozhodování byli zapojeni i ředitelé a učitelé tělesné výchovy ze základních a středních škol ve městě, které multifunkční sportoviště hojně využívají. Na realizaci rekonstrukce podalo město žádost o dotaci z Národní sportovní agentury. V současnosti je velký převis žádostí, tudíž budou žádosti uloženy do zásobníku a projednány až v případě navýšení položky na dotace.  

]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:59:34 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10908/61/Rekonstrukce-ledove-plochy-v-Treboni.html
Individuální dotace pro MAS Třeboňsko https://mesto-trebon.cz/text/news/10907/61/Individualni-dotace-pro-MAS-Trebonsko.html Zastupitelstvo města Třeboně v rámci červnového zasedání řešilo řadu materiálů, mezi kterými byla i žádost o individuální dotaci pro Místní akční skupinu Třeboňsko o.p.s. (dále jen MAS). Tato MAS požádala město o členský příspěvek. Na základě vyjednávání s vedením města byla MAS přislíbena dotace ve výši 200 tis. Kč, s kterou bylo počítáno v rámci rozpočtu na tento rok. MAS proto vyhotovila žádost o tyto alokované prostředky s konkrétním popisem účelu. MAS zřizuje komunitní centrum, které bude z těchto peněz vybudováno a řízeno. Toto centrum vzniká v sídle MAS v ulici Dukelská v Třeboni. Prostory budou fungovat jako místo pro setkávání s veřejností, primárně s obyvateli Třeboně a Třeboňska, ale také s turisty. Prostory poskytnou možnost propagace města a oblasti nikoliv však jen z pohledu cestovního ruchu, ale komplexně, čímž je myšlena ucelená prezentace služeb, podnikání, neziskových organizací apod. Předpokládá se zde realizace řady zajímavých přednášek a seminářů s tématem životního prostředí, školství, sociální sféry, zkrátka možnost multifunkčního využití těchto prostor.

]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:53:59 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10907/61/Individualni-dotace-pro-MAS-Trebonsko.html
Další vlna podpory sociálních služeb v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/10906/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html Zastupitelé města Třeboně schválili poskytnutí dotace zaměřené na podporu sociálních služeb v Třeboni. Na základě podané žádosti byl předložen materiál na radu města a následně do červnového zastupitelstva. Zde se schválila podpora pro Oblastní charitu Třeboň, která získá 85 tis. Kč. Z této částky půjde 40 tis. Kč na činnost Občanské poradny a 45 tis. pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Dle odhadů služby poradny využívá 130 občanů z Třeboně. 

Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření  a zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok využilo dílnu 27 osob z toho 5 obyvatel Třeboně.

]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:52:44 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10906/61/Dalsi-vlna-podpory-socialnich-sluzeb-v-Treboni.html
Hospodaření města Třeboně https://mesto-trebon.cz/text/news/10905/61/Hospodareni-mesta-Trebone.html Celoroční hospodaření města Třeboně bylo předmětem červnového jednání zastupitelstva města. Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem a účetní závěrkou za rok 2020. Hlasováním vyslovili souhlas s předloženými výsledky bez výhrad.

V rámci závěrečného účtu byly projednány údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích. Povinnost schválení těchto dokumentů zastupitelstvem je stanovena zákonem. Ačkoliv se celým loňským rokem prolínal boj s koronavirem a jeho dopady, tak si město Třeboň dokázalo poradit s nelehkou situací. Příjmy města se celkem pohybovaly na 350 mil. Kč a celkové výdaje činily necelých 391 mil. Kč.  Vzniklý schodek byl kryt zůstatkem na účtu města z předchozího období. 

Zároveň byl předložen všem zúčastněným výsledek přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok, který provádí Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci přezkumu nebyly shledány žádné závažné nedostatky či chyby.

]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:51:13 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10905/61/Hospodareni-mesta-Trebone.html
Nová střecha pro mateřskou školu v Břilicích https://mesto-trebon.cz/text/news/10904/61/Nova-strecha-pro-materskou-skolu-v-Brilicich.html Léto je již tradičně věnováno opravám škol. Výjimkou nebude ani 3. mateřská škola Třeboň se svým odloučeným pracovištěm v Břilicích. Škola má v plánu opravu střechy. Proto se při schvalování rozpočtu uvolnilo z rezervního fondu 700 tis. Kč. Na základě vyhodnocených nabídek výběrového řízení se však potvrdil současný trend skokového zdražení stavebních materiálů a prací. Tudíž radní na svém posledním červnovém jednání schválili navýšení rozpočtu akce o dalších 150 tis. Kč, aby se v průběhu léta stihla výměna střešní krytiny.

]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:49:36 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10904/61/Nova-strecha-pro-materskou-skolu-v-Brilicich.html
Expozice Bez půdy to nepůjde v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/10903/61/Expozice-Bez-pudy-to-nepujde-v-Treboni.html Rada města schválila uzavření dohody o spolupořádání výstavy, která nese jméno Bez půdy to nepůjde. Jedná se o expozici, která je součástí projektu Záchrana a obnova krajiny, který realizuje Akademie věd České republiky. Smyslem výstavy je upozornit na nenahraditelný význam půdy pro zajištění potravinové bezpečnosti, podat návštěvníkům základní informace o půdě a jejím zemědělském využívání a zlepšit informovanost občanů o důležitosti přístupu odpovědného hospodáře.

Výstava je putovní, tvoří ji 8 velkoformátových panelů, které budou v Třeboni instalovány od 02.08. do 23. 08. 2021 na nádvoří městského úřadu na Palackého náměstí 46/II. ]]>
Thu, 01 Jul 2021 10:48:03 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10903/61/Expozice-Bez-pudy-to-nepujde-v-Treboni.html
Podkladové materiály na jednání rady města Třeboně https://mesto-trebon.cz/text/news/10930/61/Podkladove-materialy-na-jednani-rady-mesta-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací – kompletního podkladového materiálu pro jednání rady města Třeboně pod Usnesením č. 214/2021-69 a č. 276/2021-72

]]>
Thu, 01 Jul 2021 08:10:39 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10930/61/Podkladove-materialy-na-jednani-rady-mesta-Trebone.html
Rozpočtová opatření schválená do 28.06.2021 https://mesto-trebon.cz/text/news/10902/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-28-06-2021.html Wed, 30 Jun 2021 16:30:52 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10902/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-28-06-2021.html Česká inspirace - Povinně zveřejňované údaje https://mesto-trebon.cz/text/news/10901/61/ceska-inspirace---Povinne-zverejnovane-udaje.html Wed, 30 Jun 2021 14:13:36 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10901/61/ceska-inspirace---Povinne-zverejnovane-udaje.html ZÁPIS ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 25.05.2021 - MIMOŘÁDNÉ https://mesto-trebon.cz/text/news/10897/61/ZaPIS-ZE-75-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-05-2021---MIMOraDNe.html Tue, 29 Jun 2021 13:22:07 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10897/61/ZaPIS-ZE-75-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-25-05-2021---MIMOraDNe.html ZÁPIS ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 22.05.2021 https://mesto-trebon.cz/text/news/10896/61/ZaPIS-ZE-74-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-05-2021.html Tue, 29 Jun 2021 12:52:07 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/10896/61/ZaPIS-ZE-74-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-22-05-2021.html