Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png VV OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/1505 - Dvory n/Luž. - Pouť https://mesto-trebon.cz/text/news/9355/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-sil-III-1505---Dvory-n-Luz---Pout.html Fri, 24 May 2019 07:57:12 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9355/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-sil-III-1505---Dvory-n-Luz---Pout.html Oznámení záměru dispozice s majetkem města - projednáno na ZM dne 20.05.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9354/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---projednano-na-ZM-dne-20-05-2019.html Thu, 23 May 2019 13:51:12 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9354/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---projednano-na-ZM-dne-20-05-2019.html Rodinné centrum Kapřík - změna termínu předporodního kurzu https://mesto-trebon.cz/text/news/9352/61/Rodinne-centrum-Kaprik---zmena-terminu-predporodniho-kurzu.html Omlouváme se, ale první předporodní kurz v RC Kapřík bude zahájen o týden později, tedy dne 5.6.2019 z důvodu pracovní vytíženosti p. Mgr. Lucie Ottové. Děkujeme za pochopení.

]]>
Thu, 23 May 2019 07:04:28 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9352/61/Rodinne-centrum-Kaprik---zmena-terminu-predporodniho-kurzu.html
Oznámení záměru dispozice s majetkem města - pronájem části pozemku KN 765/1 Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9351/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---pronajem-casti-pozemku-KN-765-1-Trebon.html Wed, 22 May 2019 15:51:30 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9351/61/Oznameni-zameru-dispozice-s-majetkem-mesta---pronajem-casti-pozemku-KN-765-1-Trebon.html VV - Oznámení o veřejném projednání návrhu REGULAČNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ – ZASTAVITELNÉ PLOCHY BM1, BV6, OS4 https://mesto-trebon.cz/text/news/9350/61/VV---Oznameni-o-verejnem-projednani-navrhu-REGULAcNiHO-PLaNU-TrEBOn-ZASTAVITELNe-PLOCHY-BM1-BV6-OS4.html Wed, 22 May 2019 15:42:42 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9350/61/VV---Oznameni-o-verejnem-projednani-navrhu-REGULAcNiHO-PLaNU-TrEBOn-ZASTAVITELNe-PLOCHY-BM1-BV6-OS4.html VV OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1502 Klikov https://mesto-trebon.cz/text/news/9349/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1502-Klikov.html Wed, 22 May 2019 14:40:13 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9349/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-III-1502-Klikov.html VV OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a míst. komunikaci - konání 22. ročníku Truck Show https://mesto-trebon.cz/text/news/9348/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-a-mist-komunikaci---konani-22-rocniku-Truck-Show.html Wed, 22 May 2019 10:46:09 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9348/61/VV-OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-a-mist-komunikaci---konani-22-rocniku-Truck-Show.html OSSZ JH - VV - oznámení o uložení písemností - Karel Haluza https://mesto-trebon.cz/text/news/9347/61/OSSZ-JH---VV---oznameni-o-ulozeni-pisemnosti---Karel-Haluza.html Wed, 22 May 2019 10:43:21 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9347/61/OSSZ-JH---VV---oznameni-o-ulozeni-pisemnosti---Karel-Haluza.html E.ON - Přerušení elektřiny - 14.6.2019 - Nová Hlína - čp. 37, 46 a 61 https://mesto-trebon.cz/text/news/9346/61/E-ON---Preruseni-elektriny---14-6-2019---Nova-Hlina---cp-37-46-a-61.html Wed, 22 May 2019 10:41:23 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9346/61/E-ON---Preruseni-elektriny---14-6-2019---Nova-Hlina---cp-37-46-a-61.html VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Chlum u Tř., Žižkova - rekonstrukce VO https://mesto-trebon.cz/text/news/9353/61/VV---Rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Chlum-u-Tr-zizkova---rekonstrukce-VO.html Wed, 22 May 2019 10:11:17 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9353/61/VV---Rozhodnuti-o-umisteni-stavby---Chlum-u-Tr-zizkova---rekonstrukce-VO.html Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny MV ČR (211) Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9345/61/Mobilni-pracoviste-zdravotni-pojistovny-MV-cR-211-Trebon.html Tue, 21 May 2019 13:13:49 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9345/61/Mobilni-pracoviste-zdravotni-pojistovny-MV-cR-211-Trebon.html VV - Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Stříbřec - zastavitelná plocha L7 - 26.06.2019 od 13:00 h na OÚ Stříbřec https://mesto-trebon.cz/text/news/9344/61/VV---Verejne-projednani-navrhu-regulacniho-planu-Stribrec---zastavitelna-plocha-L7---26-06-2019-od-13-00-h-na-Ou-Stribrec.html Tue, 21 May 2019 11:55:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9344/61/VV---Verejne-projednani-navrhu-regulacniho-planu-Stribrec---zastavitelna-plocha-L7---26-06-2019-od-13-00-h-na-Ou-Stribrec.html ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14.05.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9343/61/ZaPIS-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Tue, 21 May 2019 09:22:06 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9343/61/ZaPIS-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 14.05.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9342/61/USNESENi-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Tue, 21 May 2019 09:21:03 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9342/61/USNESENi-ZE-14-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-14-05-2019.html Oznámení - Záměr pronájmu byt. jedn. č. 937/2 o vel. 2+1 v čp 937/II, Vrchlického ul. Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9341/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-byt-jedn-c-937-2-o-vel-2-1-v-cp-937-II-Vrchlickeho-ul-Trebon.html Mon, 20 May 2019 16:22:15 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9341/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-byt-jedn-c-937-2-o-vel-2-1-v-cp-937-II-Vrchlickeho-ul-Trebon.html VV - Konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územ. plánu Třeboň dne 24. 6. 2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9340/61/VV---Konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-3-uzem-planu-Trebon-dne-24-6-2019.html Mon, 20 May 2019 14:23:39 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9340/61/VV---Konani-verejneho-projednani-navrhu-zmeny-c-3-uzem-planu-Trebon-dne-24-6-2019.html Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace - 12.06.2019 od 16 h na MěÚ Třeboň - zasedací místnost 119 https://mesto-trebon.cz/text/news/9339/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Mon, 20 May 2019 14:00:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9339/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Pozvánka na seminář - Kotlíkové dotace - 12.06.2019 od 16 h na MěÚ Třeboň - zasedací místnost 119 https://mesto-trebon.cz/text/news/9338/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Mon, 20 May 2019 13:57:32 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9338/61/Pozvanka-na-seminar---Kotlikove-dotace---12-06-2019-od-16-h-na-Meu-Trebon---zasedaci-mistnost-119.html Oznámení o zahájení územ. řízení o umístění stavby VV - "Lomnice n/Luž, Floriánská - kabel NN" https://mesto-trebon.cz/text/news/9337/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Lomnice-n-Luz-Florianska---kabel-NN.html Mon, 20 May 2019 13:52:30 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9337/61/Oznameni-o-zahajeni-uzem-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Lomnice-n-Luz-Florianska---kabel-NN.html Zápis z jednání finančního výboru č. 5 https://mesto-trebon.cz/text/news/9336/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-5.html Mon, 20 May 2019 12:33:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9336/61/Zapis-z-jednani-financniho-vyboru-c-5.html Lesy v ohrožení - jak na kůrovce https://mesto-trebon.cz/text/news/9335/61/Lesy-v-ohrozeni---jak-na-kurovce.html Mon, 20 May 2019 12:15:38 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9335/61/Lesy-v-ohrozeni---jak-na-kurovce.html Rodinné centrum Kapřík bude znovu otevřeno https://mesto-trebon.cz/text/news/9334/61/Rodinne-centrum-Kaprik-bude-znovu-otevreno.html Dne 5.6.2019 bude opět zahájen kurz "Předporodní příprava a cvičení pro těhotné v RC Kapřík", který opět povede paní Mgr. Lucie Ottová.

Další termíny kurzů zde

]]>
Thu, 16 May 2019 13:53:05 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9334/61/Rodinne-centrum-Kaprik-bude-znovu-otevreno.html
Volby do EP - Přehled telefonního spojení do volebních místností https://mesto-trebon.cz/text/news/9333/61/Volby-do-EP---Prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html Wed, 15 May 2019 09:26:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9333/61/Volby-do-EP---Prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti.html VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu - osazení dopravních značek v Břilicích v ul. Strouha https://mesto-trebon.cz/text/news/9332/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---osazeni-dopravnich-znacek-v-Brilicich-v-ul-Strouha.html Tue, 14 May 2019 08:05:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9332/61/VV---OOP---Stanoveni-mistni-upravy-provozu---osazeni-dopravnich-znacek-v-Brilicich-v-ul-Strouha.html Informace ve věci kolaudace stavby https://mesto-trebon.cz/text/news/9331/61/Informace-ve-veci-kolaudace-stavby.html Věc: Žádost o informace týkající se zaslání kopie kolaudačního souhlasu ve věci stavby „Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 3. etapa“.

]]>
Tue, 14 May 2019 07:24:26 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9331/61/Informace-ve-veci-kolaudace-stavby.html
Rozpočtová opatření schválená do 30.04.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9330/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-30-04-2019.html Mon, 13 May 2019 16:01:59 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9330/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-30-04-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu mzdových nákladů - LSPP https://mesto-trebon.cz/text/news/9329/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-uhradu-mzdovych-nakladu---LSPP.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň uzavřená dne 18.04.2019 mezi MĚSTEM TŘEBOŇ a Lékařskou službou první pomoci, o.p.s. o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 98.424,- Kč na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce v roce 2019.

]]>
Mon, 13 May 2019 12:15:12 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9329/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-uhradu-mzdovych-nakladu---LSPP.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí výdajů s nájmem -LSPP https://mesto-trebon.cz/text/news/9328/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-castecne-pokryti-vydaju-s-najmem--LSPP.html Mon, 13 May 2019 12:11:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9328/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-castecne-pokryti-vydaju-s-najmem--LSPP.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro LEDAX, o.p.s https://mesto-trebon.cz/text/news/9327/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-pro-LEDAX-o-p-s.html Mon, 13 May 2019 12:03:11 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9327/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-pro-LEDAX-o-p-s.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz mobilního hospice - Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9326/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz-mobilniho-hospice---Hospicova-pece-sv-Kleofase-Trebon.html Mon, 13 May 2019 12:01:08 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9326/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz-mobilniho-hospice---Hospicova-pece-sv-Kleofase-Trebon.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz - Centrum soc. služeb J. Hradec https://mesto-trebon.cz/text/news/9325/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz---Centrum-soc-sluzeb-J-Hradec.html Mon, 13 May 2019 11:49:28 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9325/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-na-provoz---Centrum-soc-sluzeb-J-Hradec.html VV - Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení - Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť https://mesto-trebon.cz/text/news/9322/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-a-vodopravniho-rizeni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Mon, 13 May 2019 10:09:14 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9322/61/VV---Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-a-vodopravniho-rizeni---Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html VV - zveřejnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou https://mesto-trebon.cz/text/news/9320/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html Fri, 10 May 2019 10:18:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9320/61/VV---zverejneni-Zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-Novosedly-nad-Nezarkou.html Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně https://mesto-trebon.cz/text/news/9319/61/Jednaci-rad-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Fri, 10 May 2019 10:17:46 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9319/61/Jednaci-rad-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace https://mesto-trebon.cz/text/news/9318/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html Thu, 09 May 2019 13:47:50 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9318/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace.html USNESENÍ ZE 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30.04.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9316/61/USNESENi-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html Tue, 07 May 2019 12:57:17 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9316/61/USNESENi-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html ZÁPIS ZE 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 30.04.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9315/61/ZaPIS-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html Tue, 07 May 2019 12:53:16 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9315/61/ZaPIS-ZE-13-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-30-04-2019.html Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení "V433/833 - zdvojení vedení" https://mesto-trebon.cz/text/news/9312/61/Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-V433-833---zdvojeni-vedeni.html Mon, 06 May 2019 15:59:49 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9312/61/Posuzovani-vlivu-na-zP---zahajeni-zjistovaciho-rizeni-V433-833---zdvojeni-vedeni.html E.ON - Přerušení elektřiny - 29.05.2019 - ul. Táboritská https://mesto-trebon.cz/text/news/9310/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-05-2019---ul-Taboritska.html Mon, 06 May 2019 15:56:22 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9310/61/E-ON---Preruseni-elektriny---29-05-2019---ul-Taboritska.html Informace ve věci výstavby - lokalita ul. J. Havlise https://mesto-trebon.cz/text/news/9309/61/Informace-ve-veci-vystavby---lokalita-ul-J-Havlise.html Věc: Žádost o informace týkající se připravované či probíhající výstavby, územních či stavebních řízení, zpracování územních studií v lokalitě západně navazující na ulici J. Havlise (pozemky parc.č. KN 1915/760 a 1919/2 v kat. území Třeboň.

]]>
Mon, 06 May 2019 08:48:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9309/61/Informace-ve-veci-vystavby---lokalita-ul-J-Havlise.html
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné https://mesto-trebon.cz/text/news/9306/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Thu, 02 May 2019 10:34:17 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9306/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné https://mesto-trebon.cz/text/news/9305/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Thu, 02 May 2019 10:19:25 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9305/61/Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-pro-vodne-a-stocne.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování - 2 volná místa https://mesto-trebon.cz/text/news/9304/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista.html Tue, 30 Apr 2019 13:47:16 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9304/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování - 2 volná místa na dobu neurčitou https://mesto-trebon.cz/text/news/9303/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista-na-dobu-neurcitou.html Tue, 30 Apr 2019 13:46:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9303/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani---2-volna-mista-na-dobu-neurcitou.html Výběrové řízení - referent(ka) územního plánování https://mesto-trebon.cz/text/news/9302/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html zde. ]]> Tue, 30 Apr 2019 13:40:57 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9302/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-uzemniho-planovani.html Vernisáž výstavy fotografií zachycujících spolupráci Třeboně a Schremsu https://mesto-trebon.cz/text/news/9298/61/Vernisaz-vystavy-fotografii-zachycujicich-spolupraci-Trebone-a-Schremsu.html  

Dne 26. dubna 2019 se v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni uskutečnila vernisáž výstavy fotografií „Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems“. Výstava je součástí projektu, jehož cílem je zdokumentovat a přiblížit celou historii spolupráce a posílit tak dobré vztahy mezi oběma městy. V rámci tohoto projektu jsou v letošním roce plánované také 2 jednodenní výlety pro Třeboňáky do Schremsu a jeho okolí a vydání almanachu, kde bude vzájemná spolupráce zaznamenána.

 

 


]]>
Mon, 29 Apr 2019 14:38:13 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9298/61/Vernisaz-vystavy-fotografii-zachycujicich-spolupraci-Trebone-a-Schremsu.html
DSO SORT - Rozpočet 2019 - návrh z jednání VH dne 28.3.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9295/61/DSO-SORT---Rozpocet-2019---navrh-z-jednani-VH-dne-28-3-2019.html Mon, 29 Apr 2019 10:55:05 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9295/61/DSO-SORT---Rozpocet-2019---navrh-z-jednani-VH-dne-28-3-2019.html DSO SORT - Střednědobý výhled rozpočtu https://mesto-trebon.cz/text/news/9294/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu.html Mon, 29 Apr 2019 10:53:28 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9294/61/DSO-SORT---Strednedoby-vyhled-rozpoctu.html Výzva osobám zúčastněným na řízení - ÚP Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9293/61/Vyzva-osobam-zucastnenym-na-rizeni---uP-Trebon.html Fri, 26 Apr 2019 13:28:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9293/61/Vyzva-osobam-zucastnenym-na-rizeni---uP-Trebon.html Volné pracovní místo - uklízeč/ka https://mesto-trebon.cz/text/news/9286/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html Město Třeboň hledá novou kolegyni/kolegu na pozici uklízeč/uklízečka. Nabízíme nejprve brigádu (dohoda o provedení práce - zástupy za dovolenou) a v případě oboustranné spokojenosti od podzimu 2019 zaměstnání v pracovním poměru. Podrobnější informace zde.

]]>
Thu, 25 Apr 2019 12:07:05 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9286/61/Volne-pracovni-misto---uklizec-ka.html