Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Uzavření kanceláře registru vozidel https://mesto-trebon.cz/text/news/9556/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Thu, 10 Oct 2019 14:53:51 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9556/61/Uzavreni-kancelare-registru-vozidel.html Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby VV - Třeboň, Dukelská, Princ - kabel NN https://mesto-trebon.cz/text/news/9570/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Trebon-Dukelska-Princ---kabel-NN.html Fri, 20 Sep 2019 11:58:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9570/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---Trebon-Dukelska-Princ---kabel-NN.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nádražní a Lužnická v Suchdole n/Luž. https://mesto-trebon.cz/text/news/9569/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-ul-Nadrazni-a-Luznicka-v-Suchdole-n-Luz.html Wed, 18 Sep 2019 15:51:20 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9569/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-mistni-komunikaci-ul-Nadrazni-a-Luznicka-v-Suchdole-n-Luz.html Město Třeboň pronajme nebytové prostory soukromé základní škole https://mesto-trebon.cz/text/news/9568/61/Mesto-Trebon-pronajme-nebytove-prostory-soukrome-zakladni-skole.html Radní města Třeboně schválili záměr žadatele a následně pronájem nebytových prostor. „Obdrželi jsme žádost společnosti Ta škola, s. r. o., která nám představila svůj záměr otevřít v Třeboni soukromou základní školu, která uplatňuje alternativní formu výuky,“ osvětlila podnikatelský záměr žadatele místostarostka Jana Grammtebauerová. Škola by měla být v budově v ulici Hradební čp. 24/I. Radní schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem těchto prostor. Společnost Ta škola nyní žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas se založením základní školy, ke kterému potřebuje souhlas města. Proto se uzavřela smlouva o smlouvě budoucí. V případě, že ministerstvo souhlas udělí, pak bude automaticky uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor.

]]>
Wed, 18 Sep 2019 12:40:51 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9568/61/Mesto-Trebon-pronajme-nebytove-prostory-soukrome-zakladni-skole.html
Bezbariérový chodník na Hliníku https://mesto-trebon.cz/text/news/9567/61/Bezbarierovy-chodnik-na-Hliniku.html Město Třeboň obdrželo od Společenství vlastníků jednotek domu čp. 820 a 821 Hliník žádost o souhlas s úpravou přístupového chodníku u bytového domu čp. 820. Na tomto chodníku chce společenství provést úpravu na bezbariérový přístup k domu. Náklady na projekt budou hrazeny v rámci žádosti o dotaci z programu „Bytové domy bez bariér – instalace výtahu“ samotným společenstvím vlastníků, chodník je na pozemku města a proto je nutný jeho souhlas. Stávající přístupový chodník k domu nesplňuje všechny požadavky programu, proto je nutné dle projektové dokumentace pozemek upravit. Náklady bude hradit společenství vlastníků samo.  „Radní si uvědomují nutnost rozvoje města, kam zhodnocení majetku ve formě bezbariérových úprav spadá. Proto byla diskuze nad tímto materiálem jednoduchá a plně jsme jej podpořili a odsouhlasili. Oceňujeme iniciativu občanů a děkujeme za ní,“ doplnil informaci k tomuto bodu jednání starosta Jan Váňa.

]]>
Wed, 18 Sep 2019 12:39:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9567/61/Bezbarierovy-chodnik-na-Hliniku.html
Další senior našel své zázemí v Domě s pečovatelskou službou https://mesto-trebon.cz/text/news/9566/61/Dalsi-senior-nasel-sve-zazemi-v-Dome-s-pecovatelskou-sluzbou.html Město Třeboň má svá pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města. V rámci zveřejněného záměru pronájmu byl do nabídky vložen byt č. 23 v ulici Chelčického, tzv. DPS2. V období od poloviny srpna do konce měsíce se mohli žadatelé hlásit. Bytová komise v rámci svého jednání obodovala dle stanovených kritérií a vyhodnotila celkem 9 žádostí a předložila radě města k projednání svůj návrh. Rada na základě předložených informací schválila přidělení bytu žadateli s nejvyšším hodnocením. Radní prodiskutovali složitou bytovou situaci. „Poptávka je velká a nemůžeme vyhovět každému. Máme rozsáhlý seznam hodnotících kritérií, ale jednotliví senioři pro nás nejsou jen čísla. Každý případ je posuzován individuálně a bereme zřetel na vyjádření a doporučení nejen bytové komise ale i Odboru školství a sociálních věcí. Přednost dostane vždy ten, který nejvíce naplňuje stanovená kritéria,“ doplnila rozhodnutí rady města místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Wed, 18 Sep 2019 12:35:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9566/61/Dalsi-senior-nasel-sve-zazemi-v-Dome-s-pecovatelskou-sluzbou.html
ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10.09.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9565/61/ZaPIS-Z-21-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-09-2019.html Tue, 17 Sep 2019 10:42:04 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9565/61/ZaPIS-Z-21-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-09-2019.html USNESENÍ Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 10.09.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9564/61/USNESENi-Z-21-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-09-2019.html Tue, 17 Sep 2019 10:37:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9564/61/USNESENi-Z-21-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-10-09-2019.html Informace o podaném návrhu VPS - Přístavba přístřešku k veslařské loděnici v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/9563/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Pristavba-pristresku-k-veslarske-lodenici-v-Treboni.html Mon, 16 Sep 2019 14:25:13 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9563/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Pristavba-pristresku-k-veslarske-lodenici-v-Treboni.html Informace o podaném návrhu VPS - Zateplení obvodového pláště a přístavba objektu č. p. 1192 a 624 v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/9562/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Zatepleni-obvodoveho-plaste-a-pristavba-objektu-c-p-1192-a-624-v-Treboni.html Mon, 16 Sep 2019 14:21:23 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9562/61/Informace-o-podanem-navrhu-VPS---Zatepleni-obvodoveho-plaste-a-pristavba-objektu-c-p-1192-a-624-v-Treboni.html Rozpočtová opatření schválená do 10.09.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9561/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-10-09-2019.html Sun, 15 Sep 2019 10:51:55 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9561/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-10-09-2019.html E.ON - Přerušení elektřiny - 10.10.2019 - ul. Nádražní 259 https://mesto-trebon.cz/text/news/9560/61/E-ON---Preruseni-elektriny---10-10-2019---ul-Nadrazni-259.html Thu, 12 Sep 2019 15:29:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9560/61/E-ON---Preruseni-elektriny---10-10-2019---ul-Nadrazni-259.html Oznámení o prodeji nálezů dne 2. 10. 2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9559/61/Oznameni-o-prodeji-nalezu-dne-2-10-2019.html Thu, 12 Sep 2019 11:25:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9559/61/Oznameni-o-prodeji-nalezu-dne-2-10-2019.html VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Sejc, Antala Staška 2059, 140 00 Praha 4 https://mesto-trebon.cz/text/news/9558/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Martin-Sejc-Antala-Staska-2059-140-00-Praha-4.html Wed, 11 Sep 2019 16:39:36 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9558/61/VV---Oznameni-o-moznosti-prevzit-pisemnost---Martin-Sejc-Antala-Staska-2059-140-00-Praha-4.html Den zdraví se ZPMV ČR https://mesto-trebon.cz/text/news/9557/61/Den-zdravi-se-ZPMV-cR.html Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR srdečně zve na Dny zdraví s dvětstějedenáctkou. Akce se uskuteční 18. září od 13.00 do 16.00 hodin na nádvoří Městského úřadu v Třeboni.

Návštěvníci budou mít možnost nechat si změřit krevní tlak, BMI i cholesterol. Možné jsou také individální konzultace. Dostupné budou také služby mobilního pracoviště.

Mobilní pracovniště ZPMV ČR bude v Třeboni, v budově Městského úřadu, opět 16. října a 20. listopadu.

]]>
Wed, 11 Sep 2019 14:52:31 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9557/61/Den-zdravi-se-ZPMV-cR.html
Oznámení zahájení stavebního řízení VV - Instalace Výtahu BD Hliník 820, Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9555/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Instalace-Vytahu-BD-Hlinik-820-Trebon.html Wed, 11 Sep 2019 10:05:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9555/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Instalace-Vytahu-BD-Hlinik-820-Trebon.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://mesto-trebon.cz/text/news/9554/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Volná místa. ]]> Tue, 10 Sep 2019 13:59:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9554/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://mesto-trebon.cz/text/news/9553/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Tue, 10 Sep 2019 13:56:52 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9553/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Výběrové řízení - právník (právnička) města https://mesto-trebon.cz/text/news/9552/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Tue, 10 Sep 2019 13:30:43 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9552/61/Vyberove-rizeni---pravnik-pravnicka-mesta.html Oznámení o zahájení stavebního řízení VV - Suchdol n. L., chodník podél sil. I/24, úsek mezi křiž. s ul Tyršova - sídl. Na Pražské https://mesto-trebon.cz/text/news/9550/61/Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Suchdol-n-L-chodnik-podel-sil-I-24-usek-mezi-kriz-s-ul-Tyrsova---sidl-Na-Prazske.html Mon, 09 Sep 2019 11:44:24 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9550/61/Oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Suchdol-n-L-chodnik-podel-sil-I-24-usek-mezi-kriz-s-ul-Tyrsova---sidl-Na-Prazske.html E.ON - Přerušení elektřiny - 30.9.2019 - Domanín https://mesto-trebon.cz/text/news/9549/61/E-ON---Preruseni-elektriny---30-9-2019---Domanin.html Fri, 06 Sep 2019 12:42:07 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9549/61/E-ON---Preruseni-elektriny---30-9-2019---Domanin.html Pozvánka na konferenci KLIMATICKÁ ZMĚNA https://mesto-trebon.cz/text/news/9548/61/Pozvanka-na-konferenci-KLIMATICKa-ZMeNA.html Vážení,
již po šesté si Vás dovolujeme pozvat na konferenci do Třeboně. I tentokrát si zde budete moci vyslechnout  zajímavé přednášky na aktuální a žhavá témata týkající se klimatických změn, vody, sucha a krajiny. Přednášející zcela jistě zmíní příklady dobré praxe a nastíní možnosti, jak třeba i v malé míře napomoci udržitelnému životními prostředí.
Konference KLIMATICKÁ ZMĚNA  - výzva pro města a venkov se uskuteční dne 17. října 2019  v Třeboni.

]]>
Fri, 06 Sep 2019 10:59:21 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9548/61/Pozvanka-na-konferenci-KLIMATICKa-ZMeNA.html
Slavnostní otevření nové Základní umělecké školy Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9547/61/Slavnostni-otevreni-nove-Zakladni-umelecke-skoly-Trebon.html Základní umělecká škola Třeboň získala nové prostory, ve kterých již od září funguje. Novým sídlem ZUŠ je zrekonstruovaná budova bývalého městského úřadu na Masarykově náměstí a nově vzniklá stavba za touto budovou. Slavnostní otevření nové budovy se za účasti zástupců vedení města, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka a ředitele ZUŠ Matouše Řeřichy uskutečnilo v úterý 3. září.

 

 

]]>
Fri, 06 Sep 2019 10:21:30 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9547/61/Slavnostni-otevreni-nove-Zakladni-umelecke-skoly-Trebon.html
VV - Konání veřejného projednání o návrhu Regulačního plánu Třeboň - Zastavitelné plochy BM5, OS6 https://mesto-trebon.cz/text/news/9546/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-Regulacniho-planu-Trebon---Zastavitelne-plochy-BM5-OS6.html Thu, 05 Sep 2019 14:37:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9546/61/VV---Konani-verejneho-projednani-o-navrhu-Regulacniho-planu-Trebon---Zastavitelne-plochy-BM5-OS6.html Oznámení - záměr prodeje bytové jednotky č. 1047/16 o velikosti 2+1 v ul. Táboritská, Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9545/61/Oznameni---zamer-prodeje-bytove-jednotky-c-1047-16-o-velikosti-2-1-v-ul-Taboritska-Trebon.html Wed, 04 Sep 2019 16:50:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9545/61/Oznameni---zamer-prodeje-bytove-jednotky-c-1047-16-o-velikosti-2-1-v-ul-Taboritska-Trebon.html Oznámení - Záměr prodeje pozemku p.č. KN 457/17 k.ú. Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9544/61/Oznameni---Zamer-prodeje-pozemku-p-c-KN-457-17-k-u-Trebon.html Wed, 04 Sep 2019 16:49:23 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9544/61/Oznameni---Zamer-prodeje-pozemku-p-c-KN-457-17-k-u-Trebon.html VV - zveřejnění návrhu Změny č. 5 Územního plánu Třeboň https://mesto-trebon.cz/text/news/9543/61/VV---zverejneni-navrhu-Zmeny-c-5-uzemniho-planu-Trebon.html Wed, 04 Sep 2019 16:18:11 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9543/61/VV---zverejneni-navrhu-Zmeny-c-5-uzemniho-planu-Trebon.html VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Třeboně dne 16. 10. 2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9542/61/VV---verejne-projednani-navrhu-Zmeny-c-6-uzemniho-planu-Trebone-dne-16-10-2019.html Wed, 04 Sep 2019 13:45:44 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9542/61/VV---verejne-projednani-navrhu-Zmeny-c-6-uzemniho-planu-Trebone-dne-16-10-2019.html Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 26.08.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9541/61/Usneseni-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-08-2019.html Wed, 04 Sep 2019 13:08:05 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9541/61/Usneseni-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-08-2019.html Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 26.08.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9540/61/Zapis-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-08-2019.html Wed, 04 Sep 2019 13:07:14 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9540/61/Zapis-z-8-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-26-08-2019.html ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27.08.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9538/61/ZaPIS-Z-20-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-08-2019.html Mon, 02 Sep 2019 16:23:14 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9538/61/ZaPIS-Z-20-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-08-2019.html USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 27.08.2019 https://mesto-trebon.cz/text/news/9537/61/USNESENi-Z-20-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-08-2019.html Mon, 02 Sep 2019 16:20:59 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9537/61/USNESENi-Z-20-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-27-08-2019.html Změny v autobusové dopravě v Třeboni https://mesto-trebon.cz/text/news/9503/61/Zmeny-v-autobusove-doprave-v-Treboni.html Od 1. září 2019 dochází ke změnám systému autobusové dopravy v Třeboni. Významnou změnou v systému autobusové dopravy v Třeboni je mimo jiné to, že jízdné již nebude hrazeno městem a stávající karty pro úhradu jízdného tedy pozbývají platnosti.

Plné jízdné pro linku č. 347001 činí 10 Kč a zlevněné jízdné pak činí 5 Kč za jednu jízdu bez ohledu na vzdálenost. Za zlevněné jízdné se budou přepravovat děti a studenti od 6 do 18 let, děti do 6 let a zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) se budou přepravovat zdarma.

U ostatních linek, které jsou využívány občany města, především pro přepravu z místních částí, budou cestující hradit jízdné dle ceníků jednotlivých dopravců.  Dle cenového věstníku ministerstva financí bude dopravcem zohledňována sleva 75% z jízdného u cestujících od 6 do 18 let, žáků a studentů od 18 do 26 let, a cestujících starších 65 let, dále u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a u dětí do 6 let, v doprovodu osoby starší 10 let.

V případě linky Třeboň – Branná a opačně je pro cestující jedinou změnou úhrada jízdného cestujícími, ostatní zůstává beze změny.

Více informací na: Autobusem po Třeboni. ]]>
Sun, 01 Sep 2019 10:15:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9503/61/Zmeny-v-autobusove-doprave-v-Treboni.html
VV - OOP - Změna č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 - vložen nový bod 2. 5. https://mesto-trebon.cz/text/news/9535/61/VV---OOP---Zmena-c-j-18918-2019-MZE-16212-ze-dne-3-4-2019---vlozen-novy-bod-2-5.html Fri, 30 Aug 2019 15:30:43 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9535/61/VV---OOP---Zmena-c-j-18918-2019-MZE-16212-ze-dne-3-4-2019---vlozen-novy-bod-2-5.html Charitativní sbírka pro Adama v rámci Jihočeského festivalu zdraví https://mesto-trebon.cz/text/news/9534/61/Charitativni-sbirka-pro-Adama-v-ramci-Jihoceskeho-festivalu-zdravi.html Třeboňští radní schválili pořádání veřejné sbírky v rámci Jihočeského festivalu zdraví 2019 na podporu malého Adama, který má diagnostikovaný Downův syndrom.

Letos se uskuteční již osmý ročník Jihočeského festivalu zdraví, který se pořádá pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje. Jako jedna z aktivit každého ročníku je vždy pořádána charitativní sbírka na podporu vybrané osoby či subjektu. V minulých ročnících se tak pomohlo Domovu seniorů v Třeboni, Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík, Hospicové péči sv. Kleofáše či rodinám Šauerových, Neumannových a Sokolíků. V letošním roce navrhla Komise Zdravého města pro Místní Agendu 21 podpořit tříletého Adama.

Charitativní sbírka se zrealizuje formou pokladniček, což se dle zákona musí městem nahlásit krajskému úřadu. Tím získáme povolení pro pořádání sbírky. „Zájemci budou moct přispět do pokladničky, která bude umístěna v Turistickém a informačním centru v Třeboni na Masarykově náměstí. Doba trvání sbírky byla stanovena na období od 09.09. do 21.09.2019. Poslední den sbírky, tedy 21.09.2019, bude pokladnička přímo na stánku festivalu, kde při přispění do pokladničky minimální částkou 50 Kč získá darující vybraný výrobek. Pro účely sbírky jsme nakoupili od chráněných a sociálně terapeutických dílen z Třeboně a okolí dárkové předměty z rozpočtu města. Tyto dárečky budou sloužit jako motivace a zároveň poděkování za přispění,“ doplnila místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 30 Aug 2019 10:14:06 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9534/61/Charitativni-sbirka-pro-Adama-v-ramci-Jihoceskeho-festivalu-zdravi.html
V Nové Hlíně nebude tma https://mesto-trebon.cz/text/news/9533/61/V-Nove-Hline-nebude-tma.html Na základě informace od dodavatele bylo město Třeboň obeznámeno s faktem, že v místní části Nová Hlína bude v podzimních měsících letošního roku demontováno venkovní vedení nízkého napětí včetně podpěrných sloupů. Vzhledem k tomu, že sloupy slouží i pro vedení veřejného osvětlení a na některých sloupech jsou umístěna svítidla, musíme vybudovat v dané části obce nové kabelové rozvody veřejného osvětlení včetně osvětlovacích bodů. Předpokládané náklady stavby jsou 500 tis. Kč, které bude město hradit ze svého rozpočtu. „Již jsme zahájili zadávací řízení veřejné zakázky na potřebné stavební práce,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 30 Aug 2019 10:12:35 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9533/61/V-Nove-Hline-nebude-tma.html
Městský úřad prodává dvě vozidla https://mesto-trebon.cz/text/news/9532/61/Mestsky-urad-prodava-dve-vozidla.html  Radní města Třeboně schválili prodej dvou vozů z vozového parku městského úřadu, které již nemají pro úřad uplatnění. Pro prodej byla zvolena forma obálkové soutěže. Jedná se o vozy značky Škoda Fabia. První vůz s RZ 2C9 7973 má minimální výši kupní ceny 20 tis. Kč. Druhý vůz s RZ 3C1 3573 je nabízen s minimální výší kupní ceny 25 tis. Kč.

 

]]>
Fri, 30 Aug 2019 10:04:09 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9532/61/Mestsky-urad-prodava-dve-vozidla.html
Město Třeboň zveřejní nájem bytu na Masarykově náměstí https://mesto-trebon.cz/text/news/9531/61/Mesto-Trebon-zverejni-najem-bytu-na-Masarykove-namesti.html Opakovaně se zveřejní záměr nájmu bytu 2 + 1 o velikosti 68 m2 na Masarykově náměstí č.p. 102. Byt byl již jednou nabídnut k pronájmu formou obálkové metody. Zájemce s nejvyšší nabídkou však odstoupil od smlouvy s ohledem na fakt, že jeho bytová situace se změnila. Proto bude byt opětovně nabídnut. Byt je po rekonstrukci z roku 2015. Minimální cena pro obálkovou soutěž bude stanovena na 90,00 Kč/m2/měsíčně. Záměr nájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Třeboň po dobu 15 dnů.

]]>
Fri, 30 Aug 2019 09:41:49 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9531/61/Mesto-Trebon-zverejni-najem-bytu-na-Masarykove-namesti.html
Kulturní dům v Branné bude mít pergolu https://mesto-trebon.cz/text/news/9530/61/Kulturni-dum-v-Branne-bude-mit-pergolu.html Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání žádost nájemce kulturního domu v Branné na výstavbu pergoly u budovy č. p. 114. Nájemce má s městem uzavřenou smlouvu o nájmu domu s tím, že veškeré úpravy na předmětu nájmu musí být se souhlasem pronajímatele. Výstavbou se zlepší a zkvalitní úroveň služeb a hosté budou mít větší komfort.

]]>
Fri, 30 Aug 2019 09:34:56 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9530/61/Kulturni-dum-v-Branne-bude-mit-pergolu.html
Město zrekonstruuje dům s pečovatelskou službou https://mesto-trebon.cz/text/news/9529/61/Mesto-zrekonstruuje-dum-s-pecovatelskou-sluzbou.html Příští rok se uskuteční rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Chelčického 2. Budova byla podrobena důkladnému energetickému auditu a na jeho základě se rozhodlo o rekonstrukci tzv. DPS 2. Rekonstrukce by měla zajistit snížení energetické a ekonomické náročnosti stavby. „Budova byla postavena v roce 1993 a dosud neprošla žádnou rekonstrukcí,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová. Současné technické řešení objektu není vhodné. Budova je členitá, svody zapříčiňují časté zatékání do konstrukcí a devastaci dílčích částí stavby. Sokl budovy je též nutno opravit.

„Kompletně necháme zateplit obvodové stěny a podlahy nad exteriérem a samozřejmě střechu. Výměnou projdou rovněž dřevěná okna a balkonové dveře za plastová, která splní tepelné a technické parametry norem. Rovněž posuneme a vyměníme svody tak, aby do budovy již nezatékalo. No, a jelikož je teplo základ domova, tak vyměníme i otopné soustavy,“ doplnil rozsáhlý výčet všeho, co projde rekonstrukcí v rámci DPS2 starosta Jan Váňa. 

Město získalo na rekonstrukci dotaci ve výši 6,1 mil. Kč. Celkové realizační výdaje však dosahují výše 16,3 mil. Kč, tudíž zbytek výdajů, které nepokryje dotace, uhradí město ze svého rozpočtu.

]]>
Thu, 29 Aug 2019 13:34:46 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9529/61/Mesto-zrekonstruuje-dum-s-pecovatelskou-sluzbou.html
Město nechce prodat některé své pozemky, o které byl zájem https://mesto-trebon.cz/text/news/9528/61/Mesto-nechce-prodat-nektere-sve-pozemky-o-ktere-byl-zajem.html Je vcelku pravidelné, že na město přijde žádost o odprodej vybrané části pozemku z majetku města. Na pondělním zastupitelstvu nebyly schváleny dva záměry prodeje pozemků v Břilicích na sídlišti Gigant. Jednalo se sice o malé rozlohy pozemků, které majitelé využívají jako příjezdové plochy. Důvodem pro zamítnutí je plánovaná rekonstrukce kanalizace v této lokalitě, kde dotčený prostor bude využit pro umístění přípojek.

„Dalším důvodem pro odmítnutí prodejů je rovněž fakt, že město se nechce zbavovat veřejných prostranství, kde jsou situovány chodníky či zeleň. V těch případech, kde prodeji nic nebrání, rádi zvedneme ruku a dáme žadatelům možnost pozemek odkoupit. Každá žádost je posuzována relevantními úředníky, kteří zhodnotí, zda je možné a hlavně vhodné schválit prodej. Ke každé žádosti se vyjadřuje Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor rozvoje a investic, Odbor majetku a Odbor dopravy. Jde o složitý proces a důsledné posouzení, abychom správně rozhodli. Na základě odborného odhadu tržní ceny pak zveřejňujeme záměr prodeje,“ popsala celý proces místostarostka Jana Grammetbauerová. Na pondělním zastupitelstvu takto bylo rozhodnuto o osmi pozemcích na základě posouzení a zhodnocení žádostí jednotlivých žadatelů.

]]>
Thu, 29 Aug 2019 13:24:40 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9528/61/Mesto-nechce-prodat-nektere-sve-pozemky-o-ktere-byl-zajem.html
Město podpoří třeboňské podnikatele https://mesto-trebon.cz/text/news/9527/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis. Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s jejím plánem činnosti kanceláře, kde se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům. Ti budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. „Aktivity oblastní kanceláře JHK vítám. Z projektů, které bych rád vyzdvihl, mohu uvést například burzu škol, kde se žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče mohou blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení a profilu absolventa určitého oboru. Letošní burza se uskuteční 10.10.2019 v KKC Roháč,“ uvedl starosta Jan Váňa.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.

]]>
Thu, 29 Aug 2019 13:21:57 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9527/61/Mesto-podpori-trebonske-podnikatele.html
Základní škola Na Sadech bude mít novou jazykovou učebnu https://mesto-trebon.cz/text/news/9526/61/Zakladni-skola-Na-Sadech-bude-mit-novou-jazykovou-ucebnu.html Nová, moderní a interaktivní… to jsou přívlastky pro jazykovou učebnu, kterými se bude moct pochlubit Základní škola Na Sadech. Zastupitelstvo města Třeboně schválilo předfinancování této investice. Letos v  dubnu schválil řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) předložený projekt. Dotace pokryje 95 % a zbylých 5 % zafinancuje žadatel sám. S ohledem na fakt, že základní škola nemá dostatečné investiční zdroje, přislíbilo město coby zřizovatel pomoc. Zastupitelstvo svým rozhodnutím schválilo uvolnit na projekt celkem 1,88 mil. Kč. Z této částky se souhlasem zastupitelstva bude škola přispívat z fondu investic na celkové náklady 1 mil. Kč a zbylých 880 tisíc Kč uhradí město. Dotace bude škole proplacena až po zrealizování projektu a poté dojde k vypořádání s městem. Toto by mělo nastat nejpozději do prosince příštího roku.

Nová jazyková učebna bude splňovat nároky na interaktivní výuku. „Budeme moci aplikovat moderní postupy vyučování a zkvalitníme systém vzdělávání. Museli jsme vyjít vstříc požadavkům pedagogů a hlavně žáků,“ dodala k tomuto bodu ředitelka školy Jana Polčáková.

„Za město vítáme nejen zkvalitnění nabídky školní výuky, možnost využití učebny i širokou veřejností, ale hlavně fakt, že do projektu se dostaly i náklady na bezbariérovou toaletu a schodolez, čímž se budova školy stane plně bezbariérovou,“ uvedla místostarostka Jana Grammetbauerová.

Je nutné dodat, že zlepšení nezaznamená pouze vnitřek školy, ale i venkovní prostředí, jelikož celá akce obsahuje rovněž pořízení a výsadbu 50 ks thují a trávník.

]]>
Thu, 29 Aug 2019 12:53:55 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9526/61/Zakladni-skola-Na-Sadech-bude-mit-novou-jazykovou-ucebnu.html
Informace k dopravní situaci v Třeboni – oprava vozovky 1/34 (od kruhového objezdu ve směru k osadě Dvorce) ve směru na České Budějovice https://mesto-trebon.cz/text/news/9517/61/Informace-k-dopravni-situaci-v-Treboni-oprava-vozovky-1-34-od-kruhoveho-objezdu-ve-smeru-k-osade-Dvorce-ve-smeru-na-ceske-Budejovice.html Včerejší zahájení této opravy vozovky vyvolalo kolaps a dlouhé kolony ve všech směrech. Zahájení oprav se uskutečnilo včera tedy 27.08. v 8:00 h a dokončení je stanoveno nejpozději do 23.10. ve 24:00 h. Rozhodnutí vydal Krajský úřad Jihočeského kraje. V rozhodnutí o akci bylo uvedeno, že v průběhu prací bude provoz řízen lidmi tak, aby se mohla dopravní situace korigovat dle aktuální potřeby. Mimo dobu výkonu prací pak provoz budou řídit semafory. Bohužel včerejší den byl celý postaven na řízení provozu semaforem a to zapříčinilo  vzniklé problémy.

Město Třeboň nebylo o akci předem informováno. Toto je nejspíše způsobeno faktem, že pokud dopravní akce nevyžaduje objízdnou trasu, což je tento případ, tak se s daným městem či obcí dle vyhlášky předem nekomunikuje.

Na základě vzniklé situace jsme dnes vyvolali jednání se zástupci zhotovitele, kterým je firma EUROVIA. Bylo nám přislíbeno, že se situace co nejdříve napraví. Požadavek města zněl, aby byl provoz přes den řízen lidským faktorem tak, aby se průběžně vyhodnocovala situace a nevznikaly dlouhé kolony. Stejně tak je nutné provoz regulovat pro průjezd sanitek.

Celou situaci bedlivě sledujeme ve spolupráci s Městskou policií Třeboň, a pokud nedojde ke zlepšení, budeme opětovně jednat se zhotovitelem potažmo se zástupci kraje a trvat na řešení vzniklých problémů.

]]>
Wed, 28 Aug 2019 15:47:09 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9517/61/Informace-k-dopravni-situaci-v-Treboni-oprava-vozovky-1-34-od-kruhoveho-objezdu-ve-smeru-k-osade-Dvorce-ve-smeru-na-ceske-Budejovice.html
Podpora sportu a obnovy památek podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje https://mesto-trebon.cz/text/news/9516/61/Podpora-sportu-a-obnovy-pamatek-podporene-z-rozpoctu-Jihoceskeho-kraje.html Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Třeboni

Na konci července letošního roku bylo dokončeno restaurování kamenného kříže umístěného u cesty naproti rozptylové loučce na hřbitově sv. Alžběty. Oprava v celkové částce 80 385 Kč byla financována za podpory Jihočeského kraje částkou 55 000 Kč z dotačního programu Kulturní dědictví, Opatření č. VI – Obnova pietních míst. 

Restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Třeboni  

Restaurátorský zásah má udržovací charakter, který spočívá v očištění památky od mechů a prachu, opravy prasklin, doplnění chybějícího materiálu, provedení barevného sjednocení a konečné povrchové hydrofobizace. Restaurátorské práce budou probíhat od 12.8. do 14.10.2019 v celkové částce 244 950 Kč. Restaurování Mariánského sloupu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje, který na obnovu památky přispívá částkou 146 749 Kč z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. V. - Nemovité kulturní památky.

Obnova zděné kapličky U Barborky

V září bude zahájena oprava zděné kapličky sv. Barbory, která je kulturní památkou a je umístěna v parčíku v ulici Svatopluka Čecha. Oprava je spolufinancována Jihočeským krajem z dotačního programu Kulturní dědictví, Opatření č. II -  Obnova drobné sakrální architektury v částce 15 000 Kč. Celkové náklady na opravu kaple jsou 46 761,12 Kč.

Doplnění překážky Bengový sjezd do skateparku

Do areálu skateparku u sportovní haly byl v srpnu umístěn nový sportovní prvek Bengový sjezd. Město Třeboň, jako provozovatel areálu, za finančního přispění Jihočeského kraje v částce 100 000 Kč z dotačního programu Podpora sportu, Opatření  č. III. – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí,  pořídilo nový prvek, který splňuje všechny požadavky na bezpečnost. Do konce roku je plánováno ještě pořízení jednoho menšího prvku, který nahradí velmi žádaný a používaný prvek „zábradlí“.

 

]]>
Mon, 26 Aug 2019 21:41:07 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9516/61/Podpora-sportu-a-obnovy-pamatek-podporene-z-rozpoctu-Jihoceskeho-kraje.html
Informace o účasti obchodní společnosti ve veřejné soutěži https://mesto-trebon.cz/text/news/9513/61/Informace-o-ucasti-obchodni-spolecnosti-ve-verejne-soutezi.html Věc: Žádost o informace o účasti obchodních společností ve veřejné soutěži ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

]]>
Mon, 26 Aug 2019 11:01:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9513/61/Informace-o-ucasti-obchodni-spolecnosti-ve-verejne-soutezi.html
Zápis z finančního výboru č. 7 https://mesto-trebon.cz/text/news/9512/61/Zapis-z-financniho-vyboru-c-7.html Mon, 26 Aug 2019 08:56:54 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9512/61/Zapis-z-financniho-vyboru-c-7.html Dražební vyhláška - povinný - Vladimír Benda, ČB - nemovitost v k.ú. Rapšach https://mesto-trebon.cz/text/news/9509/61/Drazebni-vyhlaska---povinny---Vladimir-Benda-cB---nemovitost-v-k-u-Rapsach.html Tue, 20 Aug 2019 10:15:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9509/61/Drazebni-vyhlaska---povinny---Vladimir-Benda-cB---nemovitost-v-k-u-Rapsach.html Informace ve věci ochrany ovzduší https://mesto-trebon.cz/text/news/9504/61/Informace-ve-veci-ochrany-ovzdusi.html Věc: Žádost o informace o přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 01.09.2017 do 31.05.2018.

]]>
Mon, 19 Aug 2019 08:58:08 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9504/61/Informace-ve-veci-ochrany-ovzdusi.html
Krajský úřad Jč. kraje - Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru "Retailpark Třeboň" https://mesto-trebon.cz/text/news/9502/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Oznameni-o-ukonceni-zjistovaciho-rizeni-zameru-Retailpark-Trebon.html Thu, 15 Aug 2019 13:17:55 +0200 https://mesto-trebon.cz/text/news/9502/61/Krajsky-urad-Jc-kraje---Oznameni-o-ukonceni-zjistovaciho-rizeni-zameru-Retailpark-Trebon.html