Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo na omezení zpracování

Každý, o kom jsou zpracovávány osobní údaje, může žádat omezení zpracování pokud:

  • žadatel popírá správnost osobních údajů - omezení po dobu ověřování
  • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale žadatel si nepřeje, aby byly zcela vymazány
  • správce osobních údajů již je nepotřebuje, nicméně žadatel požaduje jejich zachování
  • žadatel vznesl námitku proti zpracování pracování - omezení po dobu ověřování
Při vznesení námitky proti zpracování není nutné vznášet samostatně žádost o omezení zpracování. Po obdržení námitky může během posuzování město Třeboň osobní údaje zpracovávat pouze pro rčení, výkon nebo obhajobu právních nároků na zpracování osobních údajů.

Pokud se nejedná o omezení po dobu ověřování, tak o ukončení omezení zpracování musí žadatel samostatně požádat. Požádat lze buď formulářem o ukončení omezení zpracování (níže), nebo v případě protiprávního zpracování žádostí o výmaz osobních údajů. Pokud je účinné omezení zpracování, tak nelze osobní údaje žadatele vymazat.

Formulář žádosti o omezení zpracování

Formulář žádosti o ukončení omezení zpracování

Postup pro vyřízení žádosti

 

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených případů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování dle výše uvedených případů, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

«Související odkazy

Partnerství