Kamerový systém pomáhá každý den!

 V Třeboni od roku 2004 pomáhá zajišťovat bezpečnost kamerový systém, o jehož pozitivním dopadu není sporu. Po městě je umístěno celkem 8 monitorovacích kamer. Jejich provoz zajišťují speciálně vyškolení operátoři, celkem se v Třeboni střídají čtyři. Pracují 12 hodin denně a kromě sledování obrazovek jsou v neustálém spojení se strážníky prostřednictvím vysílaček a samozřejmě vykonávají administrativní práci. Přístup na operační středisko mají povoleny- pouze oprávněné osoby. O provozu kamerového systému, zkušenostech i zajímavostech jsem hovořila s operátorkou kamerového systému Zuzanou Dvořáčkovou.

Vraťme se na úplný začátek, kdy se v Třeboni s kamerovým systémem začalo?

Umístění prvních čtyř kamer na podzim roku 2004 předcházelo vytvoření celého projektu, na kterém se město finančně podílelo necelými 12%. Dotaci jsme čerpali z programu Partnerství. První kamery byly umístěny na Masarykově náměstí, v Dukelské ulici, na Žižkově náměstí a u kruhového objezdu.

 Jak umisťování kamer pokračovalo? Podle čeho se vybírala příslušná místa?

V roce 2005 pořídilo město 1 kameru z vlastních nákladů, ta byla umístěna v Husově ulici, čímž jsme v podstatě měli pod kontrolou historické centrum. V roce 2006 jsme opět díky dotaci rozšířili kamerový systém o 3 kamerové body – a to v ulici Na Sadech, Svobody a na křižovatce ulic Jiráskova a Táboritská – tzv. U Trojice. Vybírala se taková místa, kde je zvýšený pohyb lidí i automobilový provoz. Nejvíce záznamů míváme tradičně na Žižkově náměstí.

Je tento počet kamer dostačující?

Bylo by perfektní, kdyby byla ještě 1 kamera, umístila bych ji k autobusovému nádraží.

Jak často prostřednictvím kamer něco zaregistrujete?

Řekla bych, že každý den něco vidíme.

Jaký následuje postup?

Když spatřím něco podezřelého, mohu si kameru natočit a nastavit co nejblíže. Výhodou je, že mohu natáčet přesně to, co potřebuji. Potom již probíhá komunikace se strážníky Městské policie prostřednictvím vysílaček. Pokud se jedná o trestný čin, je celá záležitost předána Policii ČR, která si však musí o poskytnutí záznamu písemně zažádat, uzavírá se protokol o předání.

Jak dlouho se záznamy archivují?

Nahrávání záznamů je stanoveno na 7 až 10 dní v závislosti na jejich velikosti, poté jsou automaticky smazány. Jiná situace nastává, pokud si záznamy vyžádá městská, státní či kriminální policie, ty jsou potom archivovány po dobu 3 měsíců.

Může záznam z kamerového systému sloužit jako důkaz při prokazování viny?

Ano, to skutečně může. Záznamy využívají orgány činné v trestním řízení, vyžadují je i soudy. Často záznam pomáhá při objasňování přestupků nebo trestných činů, pomáhá také například při objasňování dopravních nehod.

Setkala jste se během své práce s nějakým kuriózním případem?

Zajímavá bývá turistická sezona – místní o kamerách víceméně vědí a „hlídají se“. Turisté, kteří to v Třeboni neznají, posilněni alkoholem často poutají naši pozornost. Jednou jsme pomocí kamer odhalili mladíka, který převracel obranná koryta na Žižkově náměstí. Jindy jsme díky systému zaregistrovali podezřelý pohyb vozidla, při jeho zastavení se prokázalo, že jej řídí podnapilý muž - krevní zkouška prokázala 1,16 promile alkoholu!

 

-pp-

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od května 2023. Podrobné informace zde. Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací