Analýza bezpečnostní situace v Třeboni z pohledu Městské policie

Z činnosti a poznatků Městské policie vyplývají základní rysy problematiky bezpečnostní situace ve městě a veřejného pořádku jako takového. 
Město Třeboň je svou velikostí řazeno mezi města menší jak z pohledu trvale žijících obyvatel, tak rozlohou. Od roku 2003 po zániku okresů je ovšem Třeboň správním střediskem pro široké okolí a s tím souvisí i jeho rozšířená správní činnost.
Hlavním charakteristickým znakem města Třeboň je však skutečnost, že se jedná o turisticky velice vyhledávané město s vysokou návštěvností turistů a jak z uplynulých let vyplývá, nejedná se již pouze o letní měsíce. Svým historickým i kulturním významem Třeboň přitahuje celoročně mnoho turistů jak z tuzemska, tak ze zahraničí a v letních měsících pak nápor turistů graduje.
Dalším charakteristickým rysem Třeboně je skutečnost, že se jedná o město lázeňské s vysokou tradicí lázeňství. Lázně Aurora a Berta, oboje v majetku města, celoročně poskytují léčbu tuzemským i zahraničním pacientům a tím zvyšují denně počet přítomných občanů.
Tyto dva základní prvky logicky přispívají ke skutečnosti, že v Třeboni se v sezóně, ale i mimo ní vyskytuje množství fakticky anonymních lidí a motorových vozidel, což láká osoby páchající různou trestnou činnost.
Z poznatků Městské policie vyplývá, že hlavně turisté a jejich majetek je často cílem pachatelů trestné činnosti. Dochází k vykrádání dlouhodobě, ale i krátkodobě parkující vozidel jak na parkovištích u hotelů, lázní či penziónů, tak i přímo v centru města a jeho bezprostředního okolí. Zde je myslím na místě připomenout, že zdaleka ne všichni poškození jsou následně ochotni útok na vlastní majetek řešit oficiálním podáním oznámení na PČR. Koncentrace trestných činů se soustředí hlavně na turisticky nejsilnější měsíce v době letní sezóny. V těchto měsících jsou na denním pořádku oznámení o ztrátách peněženek či zavazadel s tím, že sami poškození většinou neví, zda byli okradeni či zda jde pouze o ztrátu. Skutečností je, že hlavně v centru města, jeho obchodech, restauracích či kulturních zařízeních dochází k okrádání turistů a přes nejrůznější přijatá opatření není v silách strážníků zajistit bezpečnost občanů před podobnými jevy.
Po realizaci kamerového systému v centru města a na kruhové křižovatce coby nevýznamnější křižovatce v Třeboni spojující hlavní dopravní průtahy městem se jako riziková oblast jeví dopravní spojnice mezi centrem města a výpadovkami na České Budějovice, Jindřichův Hradec a Prahu. Tato spojnice protíná podstatnou část města včetně vilových čtvrtí a panelovými sídlišti a tyto oblasti jsou v současné době z pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku nejrizikovější. Dochází zde k vloupání do aut parkujících u hotelů, penzionů či restaurací, dochází zde k narušování veřejného pořádku v denních i v nočních hodinách, dochází ke krádežím kol. Jako silně riziková se jeví oblast kolem kulturního a kongresového centra Roháč v ulici Na sadech a ve Vrchlického ulici, kde ve večerních a nočních hodinách je silný pohyb občanů a je zde v době konání kulturních akcí velký počet zaparkovaných vozidel. Tato se stávají terčem pachatelů vloupání. Stejně riziková se jeví oblast Palackého náměstí a následných ulic Svobody a Táboritská, kde je velké množství obchodů, parkovišť a restaurací. Zde dochází k narušování veřejného pořádku formou opilství, vandalství, dochází zde k poškozování majetku případně k vloupání do zaparkovaných vozidel.  Takřka denně jsou zde zaznamenány pohyby podezřelých osob, o kterých je již z minulosti známo nebo které svým chováním vzbuzují podezření, že do Třeboně přijeli za účelem páchání trestné činnosti s tím, že Třeboň je pro ně s ohledem na množství turistů a lázeňských hostů "zajímavá". 
 
Jsme přesvědčeni, že rozšíření kamerového systému podstatně ovlivní bezpečnostní situaci a veřejný pořádek ve městě. Pořízením dalších kamer chceme za podmínek daných zákonem udělat maximum pro bezpečnost občanů a jejich majetku i pro výrazné zlepšení veřejného pořádku v problematických lokalitách města Třeboň.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od května 2023. Podrobné informace zde. Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací