Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Autobusem po Třeboni

Od začátku školního roku 2017/2018 došlo k k přesunu zastávky Nová Hlína přímo do sídla.  K vybudování nové zastávky v samotné místní části došlo s ohledem na požadavky obyvatel Nové Hlíny v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti. Díky nové zastávce nemusí cestující přecházet velmi frekventovanou silnici I/34. Tato změna se týká autobusových spojů na lince 340330, a to konkrétně č. 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 22.

Od 3. 9. se rozšířil systém místní autobusové dopravy. Úprava se týká linky 340300, spojů 40, 42, 43 a 45.

Jízdní řád linky 340300 platný od 3. 9. 2017 je zveřejněn zde.

 

Od dubna 2016 dochází k rozšíření stávajícího systému místní dopravy na základě požadavku občanů bydlících v Třeboni a přilehlých místních částech. Především občané z místních částí Holičky, Přeseka a Břilice budou mít zajištěnou dopravu nejen na autobusové nádraží, ale i na klíčové instituce ve městě. Tato doprava bude řešena dvěma smyčkami opakujícími se po dvou hodinách.
Město Třeboň i nadále hradí jízdné osobám, které se prokáží těmito průkazy (žák/student; dospělí), na následujících spojích:

  • linka 340300 - spoje č. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 a 45.
  • linka 340330 v rozsahu Stará Hlína - Nová Hlína - Třeboň, aut. nádr.
  • linky 340110, 340360 a 340380 v rozsahu Třeboň, U Myslivny - Třeboň, U Petra a Pavla – Třeboň, Na Kopečku - Třeboň Dukelská – Třeboň, Husova - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 340350 v rozsahu Třeboň, Přeseka – Třeboň, Břilice - Třeboň, rozc.žel.st. - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 340340 Třeboň, Rožmberk rybník rozc. 1 - Třeboň, Gigant Rožmberk - Třeboň, rozc. žel. st. - Třeboň, Táboritská - Třeboň, aut. nádr.
  • linka 320430 Třeboň, Branná - Třeboň, Opatovický mlýn - Třeboň, Dřevnice - Třeboň, aut. nádr.

Pro vydání průkazky pro úhradu jízdného městěm Třeboň vyplňte následující formulář.

žáci/studenti (žádost ve formátu pdf)

dospělí (žádost ve formátu pdf)

Vyplněné žádosti spolu s fotografiemi (35 x 45 mm) vyřizuje Městský úřad Třeboň, odbor dopravy - číslo dveří 111. Poplatek 50/100,- Kč (žáci a studenti/dospělí) můžete uhradit na pokladně městského úřadu - číslo dveří  105.Jízdní řády linek, na kterých je jízdné hrazeno městem Třeboň

Komplexní jízdní řád k tisku (jízdní řád včetně mapy na dvě strany A4)

Přehledná mapa dotovaných autobusových spojů

Dílčí jízdní řády:

Třeboň - Branná úsek linky 320430

Třeboň, U myslivny - Třeboň - úseky linek 340110, 340360, 340380

Přeseka - Břilice - Třeboň - úsek linky 340350

Třeboň, město - linka 340300 

Stará Hlína - Třeboň - úsek linky 340330

Rožmberk - Třeboň - úsek linky 340340

«Související odkazy

Partnerství