Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

25. 11. 2019

Dotace města Třeboně pro příští rok se pro žadatele zjednoduší

Rada města Třeboně na svém posledním zasedání schválila nová pravidla pro udělování dotací z rozpočtu města a z dotačních programů tzv. programové a individuální dotace pro příští rok. Změny se týkají podporovaných oblastí tělovýchovy a sportu, kultury, cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a aktivity vedoucích při práci s dětmi a mládeží, kam patří oddíly, kroužky a sportovní trenéři.

Všechny potřebné informace získá žadatel v jednom dokumentu, což je zjednodušení pro každého. Odpadá tím složité dohledávání potřebných informací z různých zdrojů. Dotační program bude schválen a zveřejněn dříve než tomu bylo v předchozích letech.

Maximální částka na jednoho člena v členské základně jednotlivých žadatelů ve výši 2 tis. Kč zůstává shodná s předešlými roky, ale nově byl zrušen koeficient 1,3 % pro soutěžící členy a bude již na žadateli, jak si částku v rámci svého klubu přerozdělí.

Další změnou prošly dotace pro oblast vedoucích oddílů, kroužků či sportovních trenérů při výpočtu odtrénovaných hodin za příslušný rok, který bude víc zohledňovat realitu a nebude se odvíjet od předpokládaných hodnot jako dříve.

Nikoliv novinky, ale jasně sdělenou informací je uvedení kompetencí. O částkách podpory do 50 tis. Kč rozhoduje rada a o vyšších částkách pak zastupitelstvo města. S každým žadatelem je uzavřena smlouva, která se při částce nad 50 tis. Kč zveřejňuje v registru smluv. Dotace budou na příští rok opět rozděleny do dvou vln tedy výzvy číslo 1 a 2.

«Související odkazy

Partnerství