Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

31. 05. 2019

Návrh závěrečného účtu města za rok 2018

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2018 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň v termínu do 12.06.2019 nebo ústně na jednání zastupitelstva města, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván (dne 17.06.2019).

«Související odkazy

Partnerství