Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

06. 05. 2019

Informace ve věci výstavby - lokalita ul. J. Havlise

Věc: Žádost o informace týkající se připravované či probíhající výstavby, územních či stavebních řízení, zpracování územních studií v lokalitě západně navazující na ulici J. Havlise (pozemky parc.č. KN 1915/760 a 1919/2 v kat. území Třeboň.

Doplněná žádost doručena dne 30.04.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 06.05.2019 formou doporučeného dopisu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 05-1-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství