Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

10. 04. 2018

Tisková zpráva po 96. jednání rady města

Z jednání rady města dne 4. dubna 2018:


Dotace z rozpočtu města
ZŠ Sokolská získala 5 000 Kč na uspořádání tradičních prázdninových příměstských hrátek pro žáky školy. Letní hrátky škola plánuje ve dvou červencových jednom srpnovém termínu. Pro děti budou připraveny vědomostní a zábavné hry, exkurze, návštěvy památek atd.
Finanční příspěvek byl schválen také pro Jihočeskou hospodářskou komoru. Na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem oblastní kanceláře v 2018 půjde z rozpočtu města celkem 50 000 Kč.
Jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dislokovaná na požární stanici Třeboň pro letošní rok dostane dotaci 50 000 Kč. Peníze hasiči použijí na nákup motorové pily, kombinované proudnice, řezače skla, stabilizační tyče sloužící ke stabilizaci vozidla při dopravní nehodě.

Stavba ZUŠ
Projekt přestavby bývalé radnice pro potřeby ZUŠ byl doplněn o další práce, jejichž potřeba se ukázala v průběhu stávajících stavebních prací. Mimo jiné půjde o princip zvýšení bezpečnosti ochrany žáků, kdy bude rozšířen kamerový systému na chodbách a doplněna možnost otevírání vstupních dveří do školy z jednotlivých tříd. K úpravě dojde také v případě audio technologie a osvětlení koncertního sálu, přípravy jedné učebny na instalaci počítačů pro výuku, zvýšení počtu sněhových zábran na střešní krytině atd. Cena díla se zvýší o cca 680 000 Kč. 

Dotace z Výzvy
Rada města projednala žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, které byly podány do 6. března. Na celoroční činnost – pořízení materiálního vybavení prádelny a pekárny a dalšího vybavení dostanou Dílny sv. Jiljí o.p.s . 30 000 Kč. Organizace nabízí pracovní příležitosti zdravotně znevýhodněným osobám. Svaz tělesně postižených, místní organizace Třeboň, žádala o 5 000 Kč na nákup permanentek pro rekondiční plavání v bazénu v Lázních Aurora. Organizaci Metha, z. ú. byla přidělena dotace 30 000 Kč na primární prevenci v třeboňských školách, na terénní program a na podporu rodin v evidenci OSPOD. Metha realizuje primární protidrogovou prevenci a pracuje s problémovými uživateli drog.
Radní projednali žádosti o poskytnutí dotací v oblasti ostatních zájmových činností pro rok 2018, které byly podány v rámci Výzvy č. 1/2018 pro podávání žádostí o dotace. Finance byly přiděleny na celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů Břilice- 18 000 Kč, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Třeboň - 40 800 Kč, Českému kynologickému svazu ZKO Třeboň 223 - 5 000 Kč,  Svazu důchodců České republiky, z. s., - 10 000 Kč, Veleobci sdružených obcí Baráčníků, Vlastenecko-národopisné sdružené obci Baráčníků „Vitoraz“ - 45 000 Kč a spolku Žít Třeboní z. s. - 30 000 Kč (nový spolek jehož účelem je podpora společenského a kulturního života v Třeboni a pořádání tradičních, lidových slavností a dobročinných akcí). Na jednorázovou akci byly schváleny tyto příspěvky: pro Boxerklub ČR, ÚP Jižní Čechy, pobočný spolek - 5 000 Kč pro tradiční Klubovou výstavu boxerů, Bc. Martin Ille - 16 000 Kč pro dopravní výuku a výcvik pro mateřské školy a žáky 1. – 3. tříd základních škol v Třeboni, Klub českého pohraničí - 5 000 Kč pro májovou akci pro děti, Dům dětí a mládeže - 15 000 Kč pro třeboňskou taneční skupinu BREAK THE RULES na účast v tanečních soutěžích Czech dance masters a Taneční skupina roku.

Silnice v Branné
Necelých 860 000 Kč si vyžádá oprava místních komunikací v Branné. V souladu s požadavkem osadního výboru se budou provádět opravy dvou úseků místních komunikací. První od křižovatky u myslivecké klubovny kolem dětského hřiště a druhý směrem k Rašelině.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
V areálu lázeňského domu Aurora se budou opravovat asfaltové povrchy v celkovém plnění 1 188 831 Kč bez DPH. Jde konkrétně o příjezdovou komunikaci k hlavní recepci z ulice Svobody, dále o opravu povrchu chodníku mezi hlavní recepcí a wellness Aqua Viva a opravu cca 80 m chodníku v jižní části parku od hlavní kolonády k jednomu z odpočinkových míst v lázeňském parku. Opravy budou provedeny tak, že stávající asfaltové povrchy budou odfrézovány a nahrazeny novými ve stejné mocnosti, poruchy konstrukcí zasahující do podkladních vrstev budou opraveny vhodnou technologií. Práce mají být hotové do letošního zahájení lázeňské sezóny, které bude 26. května.
«Související odkazy

Partnerství