Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2018

12. 03. 2018

Tisková zpráva po 93.jednání rady města

Z jednání rady města dne 21. února 2018:


Stanice pro elektromobily

Na parkovišti vedle městského úřadu v Palackého ulici se počítá s umístěním dobíjecí stanice pro elektromobily. Jak realizaci, tak provoz zajistí firma, která si za tímto účelem pronajme od města dvě parkovací místa. Na Třeboňsku dosud žádná stanice pro elektromobily není.


Kontejner na textil
V ulici Svobody bude umístěn jeden malý kontejner na sběr použitého textilu a obuvi. V této části města je o službu zájem a kapacita současných nádob na textil a obuv nestačí. Celkově budou na území města čtyři malé a jeden velký kontejner. Pro jejich obsah si v pravidelných intervalech přijíždějí pracovníci Diakonie Broumov.

Pergola v Nové Hlíně

U dětského hřiště v Nové Hlíně letos vyroste dřevěný přístřešek pro posezení. Pergola bude mít mimo jiné podlahu ze zámkové dlažby a sedlovou střechu. Pod přístřeškem bude místo pro čtyři sety lavic se stolem.   230000

Redigitalizace kina

Diváci se můžou v Kině Světozor těšit na lepší zážitek. Souvisí s tak zvanou redigitalizací v hodnotě téměř 2 miliony korun, která kino čeká už za pár týdnů. Redigitalizace je v podstatě obnova systému. Nová technologie nabídne větší rozlišení obrazu.

Prostor před ZŠ

Prostor před Základní školou Sokolská čekají změny. Kromě stavební úpravy současných zpevněných ploch v okolí pomníku jsou součástí projektu také sadové úpravy veřejné zeleně a předprostoru školy. Akce potrvá do května a vyžádá si přibližně 2,3 mil. Kč. . 

Vstupné do objektů města

Společné vstupenky do atraktivit města Třeboně budou moci využít zájemci během letní sezóny. Smyslem je společná propagace a zvýšení návštěvnosti. V objektech spravovaných městem Třeboň také platí nový ceník. Ten zohledňuje u rodinné vstupenky 2 dospělé a max. 3 děti. Více informací na www.itrebon.cz

Cena ZUŠ

V rámci projektu “Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ“ se cena navyšuje o cca 600 000 Kč. Projektová dokumentace byla mj. zpřesněna po demolici objektu čp. 19 a dvorních objektů čp. 20 a také v souvislosti se stavem balustrád, který se ukázal jako výrazně horší. Dle vyjádření památkářů je nutná kompletní výroba nových kuželek a krycího madla v horní části balustrády.

Prodej dřeva

Město nabízí k prodeji dřevní hmotu. Pochází z kácení, které se realizuje v souvislosti s projekty města. Konkrétní informace o aktuální nabídce a ceně dřeva najdete na úřední desce webu města v sekci Hospodaření s majetkem (http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/hospodareni-s-majetkem).

Veřejné osvětlení

V ulici U Světa se chystá výměna veřejného osvětlení. Současné zařízení patří k nejstarším ve městě. Proto zde bude položeno nové kabelové vedení a osazeny nové stožáry se svítidly. Týká se to úseku od křižovatky s ulicí Budovcovou až na začátek ulice Lázeňské. Součástí stavby jsou také 3 osvětlovací body v ulici Lázeňské, v úseku od křižovatky s ulicí U Světa, kde v současné době žádné veřejné osvětlení není. Náklady budou cca 970 000 Kč včetně DPH.

Dotace pro sociální služby

 Rada města schválila žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2018. Nadační fond jihočeských olympioniků získává 30 000 Kč, Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice 20 000 Kč, APLA Jižní Čechy (služby klientům s poruchou autistického spektra) 10 000 Kč , Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, České Budějovice (doprovod dětí a mládeže s postižením do speciálních škol) 7 000 Kč a Středisko rané péče, pobočka České Budějovice (terénní sociální služba rodinám, které vychovávají dítě se závažným zdravotním handicapem) 10 000 Kč.

Příspěvek pro knihu

Finanční podporu ve výši 20 000 Kč poskytne město žadateli Vladimíru Kosovi na vydání knihy o třeboňském rodákovi Jaroslavu Zárubovi. Jaroslav Záruba se narodil v roce 1907 v Třeboni, pracoval v několika vojenských útvarech, 5. května 1945 byl určen jako velitel obrany Rozhlasu, kde 8. května utrpěl těžká zranění. Kniha bude při příležitosti oslav 150. výročí založení třeboňského gymnázia zajímavou publikací o životních osudech jednoho z bývalých studentů.

.

 

 

«Související odkazy

Partnerství