24. 04. 2014

Ověřovací knihy vedené MěÚ

Žádost o poskytnutí informací k ověřovacím knihám vedeným na MěÚ v Třeboni v roce 2007
Žádost doručena dne 10.04.2014 na podatelnu. Předáno odboru živnostenskému a správních činností k připravení odpovědi na žádost. Vyřízení žádosti připravil příslušný referent odboru živnostenského a správních činností a tato odpověď byla žadateli odeslána dne 23.04.2014. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informací nebyla po žadateli s ohledem na časovou náročnost s přípravou odpovědi požadována.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací