20. 02. 2014

Budoucí účastníci soudního řízení

Žádost o zaslání údajů budoucích účastníků soudního řízení
Žádost doručena dne 13.01.2014 na podatelnu MěÚ. Předáno OFM, který připravil dokumenty a odpověď na žádost. Následně byla žádost s požadovanými informacemi předána právníkovi MěÚ k vyřízení. Dne 27.01.2014 zaslána žadateli faktura za náhradu nákladů souvisejících s poskytnutím informace. Faktura byla žadatelem uhrazena dne 19.02.2014 a obratem dne 19.02.2014 byly žadateli odeslány požadované informace.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací