Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

14. 06. 2022

Informace o eventuální existenci pohledávek evidovaných povinným subjektem vůči uvedeným právnickým osobám

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v souvislosti s eventuální existencí pohledávek evidovaných povinným subjektem vůči uvedeným právnickým osobám.

Žádost byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 08.06.2022.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 14.06.2022 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství