Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

25. 09. 2020

Stavba stezky na Holičkách

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v katastru města Třeboně v lokalitě Holičky. Smlouva se uzavře mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které je vlastníkem pozemku. Na této vypůjčené části město zrealizuje úsek stavby, který je součástí většího celku „Stezky a účelové komunikace Holičky“ v úseku od č.p.27 k zastávce U Myslivny. Výpůjčka se sjedná bezúplatně na dobu určitou po dobu výstavby. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání dle geometrického plánu pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou včetně přilehlého zeleného pásu. Část stezky (cca 60 m) bude umístěna v místě současného příkopu silnice I/24, který bude zatrubněn. Právě tento úsek se nachází v majetku ŘSD, proto je nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce. Na základě této smlouvy bude město oprávněno zřídit stavbu dle projektové dokumentace.

«Související odkazy

Partnerství