Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

24. 09. 2020

Změna třeboňského územního a regulačního plánu

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo změnu územního a regulačního plánu města Třeboně. Jednalo se o změnu č. 6 územního plánu pod označením ZM6 ÚP Třeboň. Důvodem pro pořízení této úpravy byl požadavek na zřízení odpočinkové plochy k venkovním bazénům nově budovaného wellness centra u lázní Aurora.  Oproti původnímu návrhu došlo po jednání s dotčenými orgány k výraznému omezení plochy určené pro zázemí plánovaného wellness centra, které bude nyní zabírat jen asi 2 % lázeňského parku. Schválením změny byly vypořádány připomínky a námitky, které vzešly z předchozího veřejného projednání a připomínkového řízení dotčených orgánů.

Regulační plán Třeboň řeší žádost vlastníka na úpravu vnitřních hranic stavebních bloků v zastavitelné ploše BM3 jmenovitě lokalita mezi místní částí Břilice a hlavním tahem na České Budějovice, tedy silnicí 1/34. Konkrétně se jedná o přesun trafostanice a díky tomu bude možno využít pozemky efektivněji.

«Související odkazy

Partnerství