Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

12. 06. 2020

Město Třeboň získalo dotace na opravu dalších perliček kulturního dědictví

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili přijetí dotací Jihočeského kraje, o které úspěšně zažádalo město začátkem roku.  Předmětem žádostí bylo zrestaurování opony v divadle J. K. Tyla a kovového kříže v Nové Hlíně.

 Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování by mělo být rozděleno do dvou etap. Nyní jsme dotací získali prostředky na první etapu, kdy by se měla provést oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Tato první etapa je odborníky vyčíslena na částku 281 tis. Kč včetně DPH. Žádali jsme o dotaci ve výši 168 tis. Kč a získali jsme od kraje 100 tis Kč. Původně plánovaná spoluúčast města v částce 113 tis. Kč se tady musí zvýšit na 181 tis Kč.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. V následujících letech bude nutné provést ještě druhou etapu oprav, kdy se zrealizuje obnova malované lícové strany. Zde jsou náklady vyčísleny odborníky na částku 652 tis. Kč. Pro druhou etapu by město opět podalo žádost o dotaci v následujících letech.

Dalším schváleným příjmem do rozpočtu města je přijetí dotace ve výši 35 tis. Kč na opravu kříže v centru místní části Nová Hlína, který spolu se zvonicí tvoří dominantu této lokality. V letní turistické sezóně tudy projíždí velké množství cyklistů. Kříž s kovovou plastikou Ježíše Krista a Panny Marie se obnoví díky očištění povrchu a nanesení nových ochranných vrstev. Obnoví se i nápis INRI na kříži a po těchto procedurách se kříž vrátí zpět do podstavce, který se rovněž zrekonstruuje. „Kovové části kříže a zvonice jsou v současné době značně zkorodovány a znečištěny prachem, mechy a lišejníky. Ochranným pozlacením plastik na kříži dojde nejenom k prodloužení životnosti památky, ale také k cílenému optickému zviditelnění. Žádali jsme o stejnou částku, jakou jsme i obdrželi. Finančně se na opravě bude město podílet částkou 60 tis. Kč.“ dodal k žádosti o dotaci starosta města Jan Váňa.

Radní schválili stejně tak i třetí přijetí dotace. V tomto případě bude rozpočet města posílen částkou 140 tis. Kč od Ministerstva kultury  z programu Podpory obnovy kulturních památek. Město žádalo o finanční podporu určenou na opravu kaple Korunování Panny Marie v Třeboni U Trojice. „Žádali jsme o stejnou částku, kterou i obdržíme a to na zrestaurování malířské výzdoby. Nutný je restaurátorský zásah na vnějších i vnitřních omítkách této nemovité kulturní památky. Celkově je za opravu nutno zaplatit 180 tis. Kč, tudíž se město bude podílet na financování částkou 40 tis. Kč.“ doplnila místostarostka Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství