Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

12. 06. 2020

Pronájem nebytových prostor v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění záměru pronájmu dvou nebytových prostor v Třeboni.

U prvního prostoru se jedná o opětovné zveřejnění záměru pronájmu části objektu v ulici Chelčického 1/II v prvním nadzemním patře. Jedná se o prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS I. Výměra podlahové plochy je 39,06 m2. Prostor byl opakovaně zveřejněn k pronájmu, ale nepřihlásil se doposud žádný zájemce. Proto radní rozhodli o snížení výše minimálního nájemného na 1 000 Kč/m2/rok a prodloužil se termín pro podání nabídek do konce července. Nabídky budou předloženy formou obálkové metody s výše uvedenou minimální sumou.

Druhý prostor sloužící k podnikání se též nachází v ulici Chelčického v objektu budovy č.p. 2/II. S výměrou plochy 28 m2. Uchazeči v tomto případě musí do žádosti uvést podnikatelský záměr zohledňující lokalitu a objekt, v kterém se prostor nachází. Minimální výše nájemného byla stanovena na 1 800,- Kč/m2/rok.  Současný nájemce MODA Čapek s.r.o. předá prostor nejpozději do 31. 08. Nový nájemce bude vybrán na základě obálkové soutěže.

«Související odkazy

Partnerství