Č. dv.: MP - Městská policie - městská policie

Školka Vladimír
Vrchní strážník
384 721 113

Č. dv.: 108 - Odbor Obecní živnostenský úřad

Brothánková Judita
Referentka - živnostenské podnikání-registrace, správní
384 342 151
Petrů Jana
Referentka - živnostenské podnikání-kontrola
384 342 153

Č. dv.: 109 - Odbor Obecní živnostenský úřad - vedoucí odboru

Matouš Martin, Bc.
Vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad
384 342 154
Němcová Renata
Referentka - živnostenské podnikání, volby
384 342 138

Č. dv.: 235 - Odbor finanční a majetkový - finanční oddělení

Bicková Vladislava
Referentka - majetková správa
384 342 183
Cepáková Eva
Účetní, referentka - rozpočet a financování
384 342 190
Hrnčířová Zuzana
Účetní
384 342 191
Kolmanová Gabriela
Referentka - financování a majetková správa
384 342 186
Stellnerová Ivana, Ing.
Účetní
384 342 179
Šandera Jiří, Ing.
Referent - rozpočet a financování
384 342 189
Wojtěchová Marcela
Účetní
384 342 192

Č. dv.: 236 - Odbor finanční a majetkový - vedoucí odboru

Baštová Alena, Ing.
Vedoucí odboru finančního a majetkového
384 342 185

Č. dv.: 234 - Odbor finanční a majetkový - bytové hospodářství

Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193

Č. dv.: 234 - Odbor rozvoje a investic - bytové hospodářství

Č. dv.: 233 - Odbor finanční a majetkový - oddělení majetku

Blažková Lenka, Ing.
referentka - majetková správa
384 342 184
Filípková Jitka
Vedoucí oddělení majetkového
384 342 187
Gabriel Tomáš
Referent - majetková správa
384 342 188

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111
Žahourová Alena
Referentka podatelny
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: 105 - Odbor finanční a majetkový - pokladna

Dušková Eva, Dis.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 180
Kuklová Sylvie, Ing.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 182

Č. dv.: 234 - Odbor finanční a majetkový - bytové hospodářství

Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193

Č. dv.: 234 - Odbor rozvoje a investic - bytové hospodářství

Č. dv.: 231 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Hajna Pavel, Ing.
Vedoucí odboru
384 342 143

Č. dv.: 231 - Útvar tajemníka - odbor rozvoje a investic

Č. dv.: 230 - Odbor rozvoje a investic

Bleha Karel
Referent - investice, majetková správa
384 342 209
Cába Jan, Ing.
Referent odboru rozvoje a investic
384 342 145
Filípek Radim, Ing.
Referent-investice, majetková správa
384 342 141
Jáchim Milan
Referent - investice, majetková správa
384 342 142
Jůzová Martina, Ing.
Referentka - investice, majetková správa
384 342 140

Č. dv.: 228 - Odbor rozvoje a investic - vedoucí odboru

Žemličková Jaroslava, Ing.
Referentka odboru rozvoje a investic
384 342 163

Č. dv.: 130 - Odbor školství a sociálních věcí - odbor školství a soc. věcí

Švíková Jana, Bc.
Referent soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 101
Willfurthová Nikola, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 104

Č. dv.: 132 - Odbor školství a sociálních věcí - vedoucí odboru

Pechová Jana, Mgr.
Kurátorka pro děti a mládež
384 342 105

Č. dv.: 133 - Odbor školství a sociálních věcí - školství

Kaiseršatová Radka, Bc.
Referentka soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 106
Kuchyňka Rostislav, Bc.
Referent soc. věcí - sociálně právní ochrana dětí
384 342 108
Vlachová Ilona
Referentka - školství
384 342 162
Vochosková Jitka
Referentka - školství
384 342 161

Č. dv.: 137 - Odbor školství a sociálních věcí - terenní pracovník/kurátor

Č. dv.: 135 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Čermáková Dagmar, Mgr.
Vedoucí odboru školství a sociálních věcí
384 342 107
Dědičová Barbora, Mgr.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109
Hartová Eliška
Terenní sociální pracovnice
384 342 102

Č. dv.: 139 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 219 - Odbor územního plánování a stavebního řádu

Benda Libor, Ing.
Referent územního plánování
384 342 136
Matejová Vlasta, Ing.
Referentka územního plánování
384 342 169
Šruc Lukáš, Ing.
Referent územního plánování
384 342 168

Č. dv.: 217 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - vedoucí oddělení a odboru

Mašková Vladimíra
Administrativní pracovnice
384 342 157
Oppolzerová Kateřina, Ing.
Referent územního plánování
384 342 156
Roubal Miroslav, Ing.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
384 342 155

Č. dv.: 215 - Odbor územního plánování a stavebního řádu - stavební řízení

Bombalová Blanka, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 160
Grulichová Petra, Bc.
Referentka stavebního řádu
384 342 158
Honlová Eva, Ing.
Vedoucí oddělení územního plánování
referentka památkové péče
384 342 137
Martínek Petr
Referent stavebního řádu
384 342 167
Procházková Jana, Ing.
Referentka stavebního řádu
384 342 208

Č. dv.: 111 - Odbor dopravy - přestupkové řízení

Peroutka Václav, Ing.
Referent - silniční úřad, zkušební komisař
384 342 159
Táborská Naděžda
Administrativa odboru
384 342 159
Vopat Vladimír
Referent - silniční správní úřad
384 342 159

Č. dv.: 114 - Odbor dopravy - vedoucí

Doktorová Ivana
Referentka - evidence řidičů
384 342 132
Kubešová Jana
Referentka - evidence řidičů
384 342 139

Č. dv.: 115 - Odbor dopravy - evidence vozidel a řidičů

Hélová Milena
Referentka - evidence vozidel
384 342 131
Šedivá Zuzana
Schvalování technické způsobilosti vozidel
384 342 130
Trojanová Renata
Referentka - evidence vozidel
384 342 129
Zajíček Pavel, Ing.
Vedoucí odboru dopravy
384 342 127

Č. dv.: 251 - Odbor dopravy - zkušební komisař

Dražan Jan
Zkušební komisař
384 342 133

Č. dv.: 223 - Odbor životního prostředí

Fliegel Jaroslav, Ing.
Vedoucí odboru, rybářství
384 342 175
Fliegelová Václava, Ing.
Ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu
384 342 172
Hladká Olga
Administrativa, rybářské a lovecké lístky, ekologický poplatek
384 342 170
Hrnečková Bohuslava
Odpadové hospodářství
384 342 171
Janečková Jitka, Ing.
Státní správa lesů, myslivost
384 342 174
Vojtěchová Hana, RNDr.
Ochrana ovzduší
384 342 173

Č. dv.: 222 - Odbor životního prostředí - projektanti

Kněžínková Renáta, Ing.
Vodní hospodářství - Třeboň, Lomnicko, Novosedelsko
384 342 176
Procházka Rostislav, Ing.
Vodní hospodářství, Suchdolsko, Českovelenicko, Chlumecko
384 342 177

Č. dv.: 240 - Útvar interního auditu - krizové řízení

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 240 - Útvar tajemníka - krizové řízení

Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 240 - Kancelář starosty - krizové řízení

Č. dv.: 231 - Odbor rozvoje a investic - odbor rozvoje a investic

Hajna Pavel, Ing.
Vedoucí odboru
384 342 143

Č. dv.: 231 - Útvar tajemníka - odbor rozvoje a investic

Č. dv.: 211 - Útvar tajemníka - personální a mzdová agenda

Ranglová Dana
Personalistka
384 342 118
Zárubová Jana
Mzdová účetní
384 342 119

Č. dv.: 207 - Útvar tajemníka - sekretariát starosty

Bohuslávková Pavlína
Asistentka starosty
384 342 115
Burešová Hana, Mgr.
Referentka zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti
384 342 116

Č. dv.: 203 - Útvar tajemníka - tajemník

Jánská Petra, Ing.
Tajemnice
384 342 120

Č. dv.: 201 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111
Žahourová Alena
Referentka podatelny
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: 138 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 104 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 135 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Č. dv.: 135 - Útvar tajemníka - spisovna

Č. dv.: 139 - Odbor školství a sociálních věcí - spisovna

Čermáková Dagmar, Mgr.
Vedoucí odboru školství a sociálních věcí
384 342 107
Dědičová Barbora, Mgr.
Terénní sociální pracovnice
384 342 109
Hartová Eliška
Terenní sociální pracovnice
384 342 102

Č. dv.: 139 - Útvar tajemníka - spisovna

Plášil Petr
Provozář, spisový pracovník
384 342 195

Č. dv.: 240 - Útvar interního auditu - krizové řízení

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 240 - Útvar tajemníka - krizové řízení

Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 240 - Kancelář starosty - krizové řízení

Č. dv.: 254 - Útvar tajemníka - informatik

Brychta David
Informatik
Jarolín Tomáš, Mgr.
Krizové řízení
384 342 124
Kocourek Filip, Mgr.
Krizové řízení
384 342 124
Wojtěch Jiří
Informatik
384 342 197

Č. dv.: 210 - Vedení města - místostarosta

Grammetbauerová Jana, Ing.
místostarostka
384 342 113

Č. dv.: 204 - Vedení města - místostarostka

Werner Petr, Mgr.
místostarosta
384 342 114

Č. dv.: 205 - Vedení města - starosta

Váňa Jan, PaedDr.
starosta
384 342 115

Č. dv.: 221 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 214 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 113 - Ostatní místnosti - WC

Č. dv.: 118+119 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 123 - Ostatní místnosti - obřadní síň

Č. dv.: 227 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 248 - Ostatní místnosti - zasedací místnost

Č. dv.: 245 - Ostatní místnosti - WC - muži

Č. dv.: 247 - Ostatní místnosti - WC - ženy

Č. dv.: 201 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 102 - Odbor finanční a majetkový - podatelna, Czech point

Č. dv.: 102 - Útvar tajemníka - podatelna, Czech point

Vojtěchová Soňa
Centrální podatelna, Czech POINT
384 342 111
Žahourová Alena
Referentka podatelny
384 342 111

Č. dv.: 102 - Odbor kultury a cestovního ruchu - podatelna, Czech point

Č. dv.: TIC - Odbor kultury a cestovního ruchu - Infocentrum, Masarykovo nám.

Dlouhá Petra
Pracovnice Turistického informačního centra
384 721 169
Kajerová Michaela, Mgr.
Vedoucí oddělení Turistické informační centrum
384 721 169
Maryšková Iveta, Bc.
Pracovnice Turistického a informačního centra
384 721 169

Č. dv.: 249 - Odbor kultury a cestovního ruchu - odbor kultury

Jelonková Miloslava, Mgr.
Referentka - kultura
384 342 205
Pech Michal, DiS.
Referent - kultura
384 342 204
Skočná Zuzana, Bc.
Administrativa odboru
384 342 203

Č. dv.: 250 - Odbor kultury a cestovního ruchu - vedoucí

Seberová Alena, Ing.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
384 342 201

Č. dv.: DŠN - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům Štěpánka Netolického

Kukačková Lucie, MgA.
Koordinátorka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004
Vítková Jana
Referentka Centra Třeboňského rybníkářského dědictví
380 130 004

Č. dv.: DPT - Odbor kultury a cestovního ruchu - Dům přírody Třeboňska

Jirková Marie, Mgr.
Referentka v Domu přírody
+420 384 724 912

Č. dv.: 201 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 240 - Útvar interního auditu - krizové řízení

Valentová Alena, Mgr.
Interní auditorka
384 342 166

Č. dv.: 240 - Útvar tajemníka - krizové řízení

Mejdrechová Petra, Ing.
Projektová manažerka
384 342 164

Č. dv.: 240 - Kancelář starosty - krizové řízení

Č. dv.: 201 - Útvar tajemníka

Č. dv.: 201 - Odbor kultury a cestovního ruchu

Č. dv.: 201 - Kancelář starosty

Č. dv.: 201 - Šéfredaktor Třeboňského světa

Č. dv.: 212 - Odbor právní - auditor a právník města

Č. dv.: 107 - Odbor právní

Kahounová Eliška, Ing.
Vymáhání pohledávek
384 342 126
Pavlíková Lenka
Referentka vymáhání pohledávek
384 342 123

Č. dv.: 112 - Odbor právní - cestovní pasy, občanské průkazy

Chadimová Hana
Agenda cestovních dokladů
384 342 135
Michálková Alena
Agenda občanských průkazů
384 342 121

Č. dv.: 129 - Odbor právní - matrika, evidence obyvatel

Sadilová Miroslava
Matrika
384 342 128
Sýkorová Jitka
Evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin
384 342 122

Č. dv.: 241 - Odbor právní - silniční správní řád

Hamrová Jitka
Agenda občanských přestupků
384 342 134
Urbanová Jana, Mgr.
Agenda občanských přestupků
384 342 146

Č. dv.: 242 - Odbor právní - vedoucí

Kolář Aleš, Mgr.
Vedoucí právního odboru
384 342 165

Č. dv.: 244 - Odbor právní - agenda přestupků

Klečková Lenka
Agenda dopravních přestupků
384 342 125
Meškanová Miroslava
Referentka odboru právního, oddělení přestupkové
384 342 152
Šrom Zbyněk
Agenda dopravních přestupků
384 342 125