Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 17. 07. 2017

Výměna plynovodů v Třeboni

V rámci připravovaných rekonstrukci některých ulic zahájila spol. E.On Česká republika výměny plynovodů v Třeboni. Od začátku července se provádí výměna potrubí DN 300mm v ulici Třebízského. S dokončením se počítá 1. srpna. V ulici Na Cihelně se začne 24. července a do 21. srpna bude vyměněno potrubí DM 100. Stejně bude akce zahájena také v ulici Boženy Němcové, kde na práce plynařů naváže celková rekonstrukce ulice Boženy Němcové od ulice Svobody po ulici Budějovickou. Potrubí DN 300 mm čeká výměna také v ulici U Světa, a to od 21. srpna do 18. září v úseku mezi ulicemi Sportovní a Budovcova. Úsek na hrázi rybníka Svět od ulice Budovcova po zadní vjezd do pivovaru pak bude řešen od 21. srpna do konce září. Zde se potrubí DN 300mm bude měnit bezvýkopově. Rekonstrukce spočívá ve vyvložkování stávajícího potrubí při výkopu pouze montážních jam tak, že celá trasa bude rozdělena na zhruba 6 úseků. Bezvýkopová metoda je použita z důvodu ochrany vzrostlých stromů na hrázi (jejich kořenového systému). Na celé trase nejsou plynovodní přípojky, proto lze vyvložkování provést.
Vyvěšeno: 13. 07. 2017

Město Třeboň podepsalo smlouvu s Jihočeskou univerzitou

Smlouvu o spolupráci města Třeboň s Jihočeskou univerzitou, která se týká záměru postavit v Třeboni pro seniory komplex bydlení se všemi potřebnými službami, podepsali 13. července 2017 v Českých Budějovicích starostka Třeboně Terezie Jenisová a rektor JU Tomáš Machula. Cílem je výstavba obytných budov s navázanou infrastrukturou včetně zajištění potřebné zdravotnické, sociální a další péče. Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty budou radit s tím, jak tento areál účelně a prakticky uspořádat, vybavit i jaké služby a aktivity tam začlenit. [Více]
Vyvěšeno: 11. 07. 2017

Informace pro cykloturisty

Na základě připomínek cykloturistů, kteří využívají vlakovou přepravu na trase Veselí nad Lužnicí - České Velenice uveřejňujeme následující doporučení jihočeského koordinátora dopravy, spol. JIKORD ohledně možnosti rezervace přepravy kol online. Tuto je možné zajistit na adrese: https://old.cd.cz/skupiny/
Dle informací spol. JIKORD jsou na zmíněné železniční trase nasazeny soupravy s kapacitou přepravy kapacitu až cca 30 kol (po 10 místech ve vlečných vozech - červených) a cca 10 v motorovém voze (modrý) ve služebním oddíle.
Vyvěšeno: 30. 06. 2017

1. Cykloorienťák a Třeboňské cyklohraní

V sobotu 1. července se uskutečnil první ročník orientačního závodu na kolech (MTBO).  Závod proběhnul za příznivého počasí a přilákal na čtyřicet závodníků. [Více]
Vyvěšeno: 28. 06. 2017

Místní referendum v Třeboni

Zastupitelstvo města o vyhlášení místního referenda v Třeboni rozhodovalo v pondělí 26. června 2017.Více zde: [Více]

«Související odkazy

Partnerství