Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 30. 08. 2017

Autobusová zastávka v Nové Hlíně

Od začátku nového školního roku dochází k přesunu autobusové zastávky Nová Hlína přímo do obce. K vybudování nové zastávky v samotné místní části došlo s ohledem na požadavky obyvatel Nové Hlíny v souvislosti se zvyšováním bezpečnosti. Díky nové zastávce nemusí cestující přecházet velmi frekventovanou silnici I/34. Tato změna se týká autobusových spojů na lince 340330, a to konkrétně č. 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 22.
Vyvěšeno: 09. 08. 2017

Rybník Svět o prázdninách

Na začátku června (6. 6. 2017) byla průhlednost 80 cm, teplota 21,5° C, obsah kyslíku 6,5 mg/lcož je 73% nasycení (vloni byla teplota 20,4° C, průhlednost 45 cm, obsah kyslíku 67%). Podmínky pro ryby jsou tedy dobré. Dominantní řasou byla rozsivka Synedra, dále pak řada zelenivek, častý je např. rod Scenedesmus. Sinice byly přítomny jen minimálně a to ještě druhy, na které není podezření, že působí alergické reakce. Toto období čisté vody je charakteristické pro jarní nástup řas, kdy ale ryby ještě nepožírají tolik zooplankton a ten filtruje sinice i řasy dostatečně. Fytoplankton obsahoval jinak celkem běžné druhy, jedna řasa ale je pozoruhodná, je to Trachydiscus sexangulatus. Pozná se podle pravidelné struktury bradavek na buněčné stěně a v ultrafialovém světle svítí bíle olejová kapka. Průměr buněk je pod dvě setiny mm. [Více]
Vyvěšeno: 02. 08. 2017

Prázdninový Zpravodaj Zdravého města

Přinášíme vám prázdninové číslo Zpravodaje Zdravého města [soubor].

Vyvěšeno: 18. 07. 2017

Podpis smlouvy se zhotovitelem ZUŠ

Město Třeboň a PORR a.s. podepsali smlouvu o realizaci rekonstrukce budovy bývalé radnice na Masarykově náměstí. Záměrem celé rekonstrukce je vytvořit prostory pro ZUŠ. Společnost PORR a.s. vzešla z výběrového řízení na zhotovitele revitalizace objektu čp. 20 a novostavby objektu čp. 19 pro potřeby Základní umělecké školy Třeboň. [Více]
Vyvěšeno: 17. 07. 2017

Výměna plynovodů v Třeboni

V rámci připravovaných rekonstrukci některých ulic zahájila spol. E.On Česká republika výměny plynovodů v Třeboni. Od začátku července se provádí výměna potrubí DN 300mm v ulici Třebízského. S dokončením se počítá 1. srpna. V ulici Na Cihelně se začne 24. července a do 21. srpna bude vyměněno potrubí DM 100. Stejně bude akce zahájena také v ulici Boženy Němcové, kde na práce plynařů naváže celková rekonstrukce ulice Boženy Němcové od ulice Svobody po ulici Budějovickou. Potrubí DN 300 mm čeká výměna také v ulici U Světa, a to od 21. srpna do 18. září v úseku mezi ulicemi Sportovní a Budovcova. Úsek na hrázi rybníka Svět od ulice Budovcova po zadní vjezd do pivovaru pak bude řešen od 21. srpna do konce září. Zde se potrubí DN 300mm bude měnit bezvýkopově. Rekonstrukce spočívá ve vyvložkování stávajícího potrubí při výkopu pouze montážních jam tak, že celá trasa bude rozdělena na zhruba 6 úseků. Bezvýkopová metoda je použita z důvodu ochrany vzrostlých stromů na hrázi (jejich kořenového systému). Na celé trase nejsou plynovodní přípojky, proto lze vyvložkování provést.

«Související odkazy

Partnerství