Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 06. 2020

Ředitel ZŠ Sokolská obhájil svou funkci

Rada města jmenuje do funkce ředitele ZŠ Sokolská pana Mgr. Ivana Rokose s účinností od 01.08.2020.  Dřívější zasedání rady schválilo vypsání konkurzu na funkci ředitele. Toto konkurzní řízení má přísná pravidla stanovená zákonem. Uchazeči se mohli do poloviny května přihlásit. „Od uchazečů se očekávala znalost pedagogických a odborných aspektů spojených s výkonem funkce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání, organizační a řídící schopnosti a v neposlední řadě jasná vize rozvoje školy. Přihlásil se jediný uchazeč a to stávající ředitel školy. Výběrová komise  posuzovala jím předloženou koncepci rozvoje školy.“ dodala místostarostka Ing. Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 22. 06. 2020

Třeboňská Beseda má nového nájemníka

Již je známý nový nájemník Besedy, který začne fungovat od září tohoto roku. O prostory a jejich podnájem projevili zájem čtyři uchazeči. Tito zájemci byli lázněmi osloveni, aby předložili nabídky. Hodnotící komise prostudovala dostupné podklady. Nejvýhodnější nabídka byla předložena panem Voldřichem, který je současným provozovatelem restaurace Beseda. Posuzováno bylo několik kritérií, prioritně nabízená cena, podnikatelský záměr a  reference. Na základě těchto kritérií komise navrhla jako nejvhodnějšího kandidáta pana Voldřicha. Jeho nabídka byla s nejvyšší cenou, odpovídajícím záměrem a s ohledem na to, že dlouhodobě provozuje restauraci, je zde dostatečná záruka úspěšného pokračování provozu celé Besedy.

Vyvěšeno: 16. 06. 2020

Rekonstrukce veřejného prostranství na Palackého náměstí

V pondělí 15.06. se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného prostranství před nákupním centrem Hliník. Členové vedení města přestřižením pásky pomyslně otevřeli tento prostor.
Práce prováděné na revitalizaci se zrealizovaly během třech měsíců. Úprav bylo mnoho. Položily se nové povrchy a vznikly dvě části prostoru. V jedné bude možno relaxovat a druhou část tvoří komunikace zkracující pohyb. Zpevněné plochy jsou materiálově, barevně a velikostně odlišeny. Relaxační část jsme vybavili novým mobiliářem a pomyslnou třešničkou na dortu je vodní prvek, který dotvoří relaxační zónu a poskytne osvěžení pro období horka. Technologie vodního prvku umožní výtrysky napěněného proudu vody, mlžícího systému a efekty tryskání budou měněny v závislosti na nastavení řídícího softwaru. Zkrášlení se neobejde bez zeleně. Nově vznikly dva větší smíšené ostrůvky, v každém z nich jsou vysázeny dva stejné druhy listnatých stromů (dřezovce a platany) s možností regulování jejich koruny, keře, letničky, trvalky a trávy. Kolem solitérního stromu (ginkgo biloby) v blízkosti stávajících hodin je vytvořen kruhový trvalkový záhon a kruhová lavička. Na stávající stojan s hodinami je osazeno vyrobené zařízení s USB koncovkami sloužící pro nouzové dobíjení mobilních telefonů.

Vyvěšeno: 12. 06. 2020

Vodní prvek osvěží Třeboň

Rada města Třeboně schválila dodávku vody a odvádění odpadních vod pro vodní prvek na veřejném prostranství před nákupním centrem Hliník. Vodní prvek je součástí rekonstrukce veřejného prostranství na Palackého náměstí.

Práce prováděné na revitalizaci tohoto prostoru se dokončují a slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 15. 06. v 11:00. „Úprav bylo mnoho. Položily se nové povrchy a vznikly dvě části prostoru. V jedné bude možno relaxovat a druhou část tvoří komunikace zkracující pohyb. Zpevněné plochy jsou materiálově, barevně a velikostně odlišeny. Relaxační část jsme vybavili novým mobiliářem a pomyslnou třešničkou na dortu je vodní prvek, který dotvoří relaxační zónu a poskytne osvěžení pro období horka. Technologie vodního prvku umožní výtrysky napěněného proudu vody, mlžícího systému a efekty tryskání budou měněny v závislosti na nastavení řídícího softwaru. Zkrášlení se neobejde bez zeleně. Nově vznikly dva větší smíšené ostrůvky, v každém z nich jsou vysázeny dva stejné druhy listnatých stromů (dřezovce a platany) s možností regulování jejich koruny, keře, letničky, trvalky a trávy. Kolem solitérního stromu (ginkgo biloby) v blízkosti stávajících hodin je vytvořen kruhový trvalkový záhon a kruhová lavička. Na stávající stojan s hodinami je osazeno vyrobené zařízení s USB koncovkami sloužící pro nouzové dobíjení mobilních telefonů.“ doplnil informace k rekonstrukci starosta města Jan Váňa.

Vyvěšeno: 10. 06. 2020

Parkování karavanů v Třeboni

S příchodem turistické sezóny je třeba upozornit majitele a řidiče karavanů na optimální přístup k parkování v Třeboni. S ohledem na fakt, že město Třeboň nemá speciální parkoviště pro obytná vozidla a přívěsy, rádi bychom všechny řidiče těchto speciálních vozidel požádali o součinnost. Doporučení města je takové, aby přes den využívali stávající kapacitu parkovišť pro osobní automobily a to v časech od 6:00 do 22:00. Ve večerních hodinách je ideální, pokud přeparkujete do kempů v okolí, které jsou k tomu určené. Apelujeme na fakt, že není vhodné na parkovištích kempovat, rozkládat vnitřní vybavení vozů, rušit noční klid hlukem a znečišťovat okolí. Na vše bude bedlivě dohlížet naše městská policie. Aby nedocházelo ke zbytečnému dohadování, apelujeme na respektování těchto nepsaných pravidel, abychom nemuseli přistupovat k razantním opatřením v podobě zákazů či zón, které mají negativní dopad na všechny.

«Související odkazy

Partnerství