Vyvěšeno: 02. 05. 2022

POZVÁNKA NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBOŇ

Pozvánka NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, které se uskuteční V PONDĚLÍ 09.05.2022 OD 18:00 HODIN

v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň.

Přiložený soubor: Pozvanka.pdf

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň

V týdnu od 19.dubna budou zahájeny práce na realizaci akce „Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň“. Tato akce se sestává ze dvou částí.
První částí akce bude oprava stávajícího chodníku v úseku od kruhové křižovatky U Trojice (od pneuservisu) po vjezd do areálu (kde jsou sídla několika společností např. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, cestmistrovství Třeboň,  Agraservis, společnost s ručením omezeným a U+M Servis s.r.o.). Předmětem opravy je výměna pochozí vrstvy  chodníku včetně konstrukčních vrstev, úprava přechodu pro chodce v Rybářské ulici a výměna veřejného osvětlení chodníku včetně pokládky nového kabelu. Po dobu provádění prací bude tento chodník uzavřen.
Druhou částí akce bude vybudování nové stezky. Stezka bude navazovat na konec chodníku, který v současné době končí u vjezdu do výše uvedeného areálu a bude pokračovat směrem na Gigant. V prostoru odbočky ze silnice I/24 do Břilic (tak zvané metro) bude tato stezka napojena na silnici I/24 a dále bude pokračovat k propojení s polní cestou označenou VPC 30, která byla vybudována v loňském roce.
Dokončení  realizace celé akce je do 30.06.2022. Zhotovitelem stavby bude společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00  Praha.
Předem se omlouváme za dočasná omezení při uzavírce chodníku.

Vyvěšeno: 01. 04. 2022

Krajský úřad - Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru

S platností k 01.04.2022 bylo hejtmanem Jihočeského kraje ukončeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Ostatní informace

Vyvěšeno: 29. 03. 2022

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

V sobotu 2. dubna 2022 se v celé České republice uskuteční akce Ukliďme Česko. Třeboň se letos k této největší dobrovolnické úklidové akci připojí již po osmé. Sraz je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.

Tak jako v předešlých ročnících budeme mít dvě úklidové trasy – Stezka zdraví, hráze rybníků Svět a Opatovický a část Zlaté stoky. Akce je vhodná nejen pro dospěláky, ale i pro rodiny s dětmi. Odvoz odpadů zajistí Technické služby Třeboň. Akce je podporována Zdravým městem Třeboň.

.

Vyvěšeno: 25. 03. 2022

BEZPEČNÉ PÁLENÍ - UPOZORNĚNÍ HZS

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na zvýšené nebezpečí vzniku požáru v důsledku sucha. Prosíme o dodržování všech pravidel a doporučení pro pálení. Pálení je povinnost předem nahlásit hasičskému záchrannému sboru na webu: https://paleni.izscr.cz/paleni nebo tel. čísle: na číslo 950 230 801. Dále upozorňujeme, že vypalování porostů je zakázáno. Více informací k dané problematice naleznete na https://www.hzscr.cz/clanek/prehled-povinnosti-rad-pravidel-a-doporuceni-podstatnych-pro-bezpecne-paleni.aspx

Děkujeme, že jste zodpovědní!

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací