Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 10. 01. 2018

Konzultace stavebních záměrů na území CHKO Třeboňsko

Krajinný ráz je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO.

V souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 doporučujeme všem vlastníkům pozemků a potenciálním stavebníkům na území CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR – Správě CHKO v Třeboni. Některé menší stavební záměry mohou i po zjednodušení stavebních předpisů podléhat povinnosti získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody vydaný podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz). K většině stavebních záměrů AOPK ČR nadále vydává svoje závazná stanoviska jako podklad pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby. Doporučujeme stavebníkům konzultovat s odbornými pracovníky v dostatečném předstihu podmínky pro realizaci stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a promítnout je do projektové dokumentace následně předkládané k vydání závazného stanoviska.

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Ukončení provozu autobusové linky

Dle oznámení dopravce je vzhledem k dlouhodobé ztrátě z provozu ukončena linka č. 340004, a to ke dni 10. 12. 2017. Linka jezdila pouze o nedělích na trase Jindřichův Hradec - Plzeň se zastávkou v Třeboni na autobusovém nádraží a ve Staré Hlíně (z Třeboně v 9:27 směr Plzeň a v 18:37 směr Jindřichův Hradec).
Vyvěšeno: 30. 10. 2017

Parkování pro pacienty chirurgie, ortopedie a RTG v Auroře

Od 1. listopadu 2017 mají pacienti chirurgie, ortopedie a RTG v objektu Lázní Aurora možnost bezplatného parkování po dobu tří hodin na parkovišti wellnesscentra v ulici Lázeňská. Možnost platí v době ordinačních hodin. Pacient požádá v ordinaci lékaře o potvrzení návštěvy. Na základě tohoto potvrzení vydá recepce Aqua Viva zdarma výjezdový lístek. Při překročení času tří hodin platí běžné podmínky pro úhradu parkovného.

Vyvěšeno: 30. 10. 2017

Uzavření kanceláře matriky v úterý 7. listopadu 2017 a v úterý 14. listopadu 2017

Z důvodu pravidelné kontrolní činnosti matričních úřadů v rámci ORP prováděné pracovnicemi matriky bude ve dnech 7. listopadu 2017 a 14. listopadu 2017 kancelář matriky uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Vyvěšeno: 16. 09. 2017

Místní referendum

Výsledky místního referenda jsou uveřejněny v sekci Úřední deska v části Volby 2017 Místní referendum.

«Související odkazy

Partnerství