Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 20. 06. 2013

Nouzový stav v Jihočeském kraji byl zrušen

Z rozhodnutí vlády České republiky byl zrušen nouzový stav pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy. Zároveň byl zrušen stav nebezpečí vyhlášený v souvislosti se záplavami hejtmanem Jihočeského kraje.
[Více]
Vyvěšeno: 20. 06. 2013

Cykloběh proti drogám se zastavil v Třeboni

V Třeboni měl zastávku 11. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2013.
Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR. Akci organizuje občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Město Třeboň se rovněž přihlásilo k "Prohlášení o postoji k řešení problematiky drog." [Více]
Vyvěšeno: 19. 06. 2013

Vzpomínkový rok na osobnost kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu

Letošní rok je věnovaný vzpomínce na osobnost kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu, rozené princezny z Liechtensteinu. Letos uplyne 140 let od úmrtí kněžny na třeboňském zámku. Obecně je známá ponejvíce tím, že iniciovala přestavbu zámku Hluboká do romantické novogotické podoby a výstavbu novogotické hrobky Schwarzenbergů u Třeboně. Význam její osobnosti byl však mnohem širší. Program vzpomínkového roku najdete zde:

Přiložený soubor: Rok-Eleonory.pdf

Vyvěšeno: 18. 06. 2013

Zásah proti komárům se i v tomto týdnu provádí na Třeboňsku

Odbor životního prostředí Městského úřadu Třeboň soustavně monitoruje výskyt komářích larev v okolí města. V rámci popovodňových opatření Třeboň  již v minulém týdnu zahájila plošné postřiky proti komárům. Zásah byl proveden v okolí Dukelské ulice a na dvou lokalitách u Rožmberka. Další plochy vhodné k zásahu byly vytipovány během pondělí. Dnes se budou provádět postřiky v okolí Majdaleny, Hamru a na Mokrých lukách. Zítra v lokalitách kolem Nové řeky od Stříbřeckého mostu k Rozvodí.
Zásah i použitý prostředek hradí Jihočeský kraj. Použitou látkou je selektivní biologický larvicid ve formě kapalného koncentrátu k profesionálnímu užití na hubení larev komárů v zahradách, parcích a ve volné přírodě VECTOBAC 12 AS. Neobsahuje živé organismy a nemá pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky.
Prováděná opatření mají za úkol zmírnit výskyt komárů v okolí Třeboně, zvláště komára záplavového, a udržet komáří populaci ve standartní výši. V těchto dvou dnech bude zásah proveden na cca 60 hektarech.  

Vyvěšeno: 17. 06. 2013

Červen bez úrazů 2013

Zdravé město Třeboň pod patronací Národní sítě Zdravých měst a ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na celostátní mezigenerační kampaň Červen bez úrazů.  Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů, a probíhá v řadě Zdravých měst České republiky.

Přiložený soubor: Plakat1-cerven-bez-urazu.jpg

[Více]

«Související odkazy

Partnerství