Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 31. 01. 2018

Program pro poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018

Zastupitelstvo města schválilo dne 29.01.2018 Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 pro oblasti tělovýchovy a sportu, kultury a cestovního ruchu, ostatních zájmových činností a na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží.

Program je ke stažení zde.

Bližší informace podá odbor finanční a majetkový.

Vyvěšeno: 19. 01. 2018

Stavební úpravy plynové kotelny na sídlišti Hliník na hernu stolního tenisu

Zveřejněna projektová dokumentace v rozpracovanosti k datu 19.01.2018. Více zde.
Vyvěšeno: 19. 01. 2018

Cena vody v Třeboni

Cena vody pro rok 2018 v Třeboni a místních částech byla v porovnání s minulým rokem mírně snížena.
Rada města Třeboně odsouhlasila dne 13.12.2017 usnesením č. 970/2017-89 kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2018. Aktuální sazby naleznete zde:

[Více]
Vyvěšeno: 18. 01. 2018

Opravy kulturních památek v roce 2017 z dotačních programů

Na začátku roku 2018 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboň a které byly realizované z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Ministerstva kultury a Jihočeského kraje. [Více]
Vyvěšeno: 10. 01. 2018

Konzultace stavebních záměrů na území CHKO Třeboňsko

Krajinný ráz je jedním z hlavních předmětů ochrany CHKO.

V souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 doporučujeme všem vlastníkům pozemků a potenciálním stavebníkům na území CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR – Správě CHKO v Třeboni. Některé menší stavební záměry mohou i po zjednodušení stavebních předpisů podléhat povinnosti získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody vydaný podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz). K většině stavebních záměrů AOPK ČR nadále vydává svoje závazná stanoviska jako podklad pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení stavby. Doporučujeme stavebníkům konzultovat s odbornými pracovníky v dostatečném předstihu podmínky pro realizaci stavby z hlediska ochrany přírody a krajiny a promítnout je do projektové dokumentace následně předkládané k vydání závazného stanoviska.

«Související odkazy

Partnerství