Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 24. 09. 2020

Nabídka státu na převod pozemku pro Třeboň

Město Třeboň obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku na bezúplatný převod pozemku. Jedná se o pozemek s parcelním číslem KN 29/2 o výměře 56 m2. Tento pozemek je v intravilánu a slouží coby pěší komunikace mimo Svinenskou bránu. Na pozemku je již umístěna stavba chodníku v majetku města, o kterou se město stará. Tudíž převod je logickým krokem.

Vyvěšeno: 24. 09. 2020

Změna třeboňského územního a regulačního plánu

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo změnu územního a regulačního plánu města Třeboně. Jednalo se o změnu č. 6 územního plánu pod označením ZM6 ÚP Třeboň. Důvodem pro pořízení této úpravy byl požadavek na zřízení odpočinkové plochy k venkovním bazénům nově budovaného wellness centra u lázní Aurora.  Oproti původnímu návrhu došlo po jednání s dotčenými orgány k výraznému omezení plochy určené pro zázemí plánovaného wellness centra, které bude nyní zabírat jen asi 2 % lázeňského parku. Schválením změny byly vypořádány připomínky a námitky, které vzešly z předchozího veřejného projednání a připomínkového řízení dotčených orgánů.

Regulační plán Třeboň řeší žádost vlastníka na úpravu vnitřních hranic stavebních bloků v zastavitelné ploše BM3 jmenovitě lokalita mezi místní částí Břilice a hlavním tahem na České Budějovice, tedy silnicí 1/34. Konkrétně se jedná o přesun trafostanice a díky tomu bude možno využít pozemky efektivněji.
Vyvěšeno: 17. 09. 2020

Fórum Zdravého města - anketa

Ještě do konce měsíce září je možnost zapojit se do veřejného průzkumu formou anktety k Fóru zdravého města.

Anketa byla sestavena na základě nadefinovaných problémů na předchozích Fórech Zdravého města.

Anketu je možné vyplnit a odevzdat na sběrných místech, kterými jsou podatelna Městského úřadu Třeboň, Turistické informační centrum Třeboň, Městská knihovna Třeboň, čekárna Lékařské služby první pomoci v Třeboni a vestibul na poště v Třeboni.

Nebo ji můžete vyplnit pomocí on-line formuláře zde (nebo v případě problémů zde).

Pojďte společně rozhodnout o budoucnosti města.

Děkujeme za vaše názory.

 

Vyvěšeno: 17. 09. 2020

Jihočeský festival zdraví Třeboň 2020

Již tuto sobotu 19. září se na Masarykově náměsti koná již 9. Jihočeský festival zdraví Třeboň. 

Od roku 2012 se tato akce koná pravidelně, jako největší akce projektu Zdravé město Třeboň. Tématem letošního ročníku je Zdravá rodina - péče o dvojčata, aneb vícerčata bojovníci.

Součástí festivalu je tradičně trh neziskových organizací a chráněných dílen, bohatý kulturní program i doprovodné sportovní aktivity s TJ Jiskra Třeboň.

Nezapomněli jsme opět ani na charitativní veřejnou sbírku, tentokrát pro handicapovaná dvojčátka Mikuláška a Tadeáška.

Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora kultury.

Více k programu akce naleznete zde nebo na www.itrebon.cz

Vyvěšeno: 14. 09. 2020

Pozvánka na 14. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 21.09.2020

Níže naleznete pozvánku na 14. jednání Zastupitelstva města Třeboně, které se uskuteční 21.09.2020 od 18 hodin ve velkém sále KKC Roháč.

Přiložený soubor: pozvanka.pdf

«Související odkazy

Partnerství