Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 24. 10. 2013

Ověřovací anketa Fóra Zdravého města určila problémy k řešení

Ve čtvrtek 26. září se v Besedě sešlo 64 účastníků Fóra Zdravého města. Fórum je jedním z nástrojů, kterým Zdravá města zapojují obyvatele do veřejného dění. Fórum přináší deset tematických okruhů života ve městě.  Každý se může vyjádřit k jakémukoliv z nich. Během fóra jde o určení „top problémů“, které občané vidí jako nejdůležitější pro následné řešení.  [Více]
Vyvěšeno: 16. 10. 2013

Upozornění podnikatelům prodávajícím kvasný líh, konzumní líh a lihoviny

Prodejci kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou muset mít koncesi. Novela zákona zařazuje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do režimu koncesované živnosti, jako je tomu u jejich výroby. Koncesi dostane každý obchodník, který o ni požádá. Obchodníci i hostinští mají šest měsíců na to, aby o koncesi požádali. Novela zákona vstupuje v platnost 17.října 2013.
Bližší informace ohledně podání žádosti o koncesi k výše uvedené živnosti poskytne Městský úřad Třeboň, Odbor živnostenský a správních činností, Obecní živnostenský úřad (telefon: 384 342 151-4). Více zde: [Více]
Vyvěšeno: 11. 10. 2013

Informace o plošné deratizaci

V těchto dnech probíhá na území města Třeboně komplexní plošná deratizace městských objektů a veřejných prostranství. Pro město Třeboň provádí deratizaci firma ASANA s.r.o. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Jůzovou, odbor rozvoje a investic na tel. 384 342 140 nebo e-mail: martina.juzova@mesto-trebon.cz. Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma ASANA s.r.o., kontaktní osoba p. Čapek, tel. 602 474 073.

Vyvěšeno: 11. 10. 2013

Dny zdraví v Roháči přilákaly stovky návštěvníků

Ve dnech 9. a 10. října proběhla v třeboňském KKC Roháč osvětová kampaň Dny zdraví. Letos byla ve znamení spolupráce s občanským sdružením Liga proti rakovině Praha.

[Více]
Vyvěšeno: 08. 10. 2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Starosta města Třeboň oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 25.10.2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 26.10.2013 od 08.00 do 14.00 hod.
Více zde:

Přiložený soubor: Oznameni.pdf

«Související odkazy

Partnerství