Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 03. 04. 2018

Z 28. jednání zastupitelstva města

Z jednání zastupitelstva města 26. března:
  [Více]
Vyvěšeno: 05. 03. 2018

Veřejné osvětlení v ulici U Světa

Od 12.03.2018 bude v ulici U Světa v Třeboni probíhat výměna veřejného osvětlení. Současné zařízení patří k nejstarším ve městě, proto bude položeno nové kabelové vedení a osazeny nové stožáry se svítidly v úseku od křižovatky s ulicí Budovcovou až na začátek ulice Lázeňské. Práce bude provádět společnost Montela s.r.o., České Budějovice.

 

Vyvěšeno: 22. 02. 2018

Městská Vodohospodářská s.r.o. informuje

Na stránkách společnosti www.mv-trebon.cz jsou zveřejňovány aktuální informace ohledně odkalování, odečtech vodoměrů, cen vodného a stočného, odstávek vody, oprav a havárií.

Dle zákona ( citace: §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění) "V případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, může společnost omezit či přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění."

Vyvěšeno: 08. 02. 2018

Výzva č. 1/2018

Město Třeboň zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 dle Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.

Více informací zde.

Vyvěšeno: 06. 02. 2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách informaci o vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018“. Uzávěrka doručení žádostí Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče, je do 28.02.2018. Bližší informace Vám poskytnete Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215.


[Více]

«Související odkazy

Partnerství