Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů a trenérů v Třeboni

Radní města Třeboně schválili velký objem dotací zaměřených na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů pracujících s dětmi a mládeží. Rozděleno bylo celkem 600 tis. Kč s tím, že částky do 50 tis. na jednu žádost schválili dle svých kompetencí rovnou radní. Vyšší částky budou předloženy s doporučením radních ke schválení na další jednání zastupitelstva města. Rozhodnuto tedy bylo o tom, že SK Boxing Třeboň získá 14. tis. Kč, ZO ČSOP 15 tis. Kč, Junák Český skaut 32 tis. Kč a Asociace TOM ČR Zálesáci 47 tis. Kč. Tito žadatelé se mohou těšit na finanční příspěvek města rovnou. Oddíl taekwon-da a TJ Jiskra musí počkat na rozhodnutí zastupitelstva.

Vyvěšeno: 08. 10. 2020

Dotace pro tělovýchovu a sport v Třeboni

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Třeboň. Město zveřejnilo druhou výzvu v tomto roce. Žádost byla pouze jedna a to na účast zástupce oddílu jachtingu na akci Mistrovství Evropy lodní třídy Optimist. Tyto závody se uskuteční od 19. – 25. 10. 2020 ve městě Portorož ve Slovinsku. Soutěže se za oddíl zúčastní Kristýna Flosmanová. Dotace od města Třeboně bude použita na startovné, cestovné, ubytování a sportovní materiál.

Vyvěšeno: 29. 09. 2020

Výluky na trati 226 Č. Velenice - Veselí n. L. v měsíci říjnu

Informujeme Vás, že v říjnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 České Velenice - Veselí nad Lužnicí. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Výlukový jízdní řád v příloze.

Přiložený soubor: VJR226.pdf

Vyvěšeno: 29. 09. 2020

Prodej dřevní hmoty vzniklé kácením stromů na pozemcích města Třeboně

Město nabízí k prodeji dřevní hmotu vzniklou kácením stromů na pozemcích ve vlastnictví města. Dřevní hmota je dočasně uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň s.r.o. (ul. Novohradská). Jedná se o dvě hráně, přičemž hráň č. 1 tvoří směs listnatého a jehličnatého palivového dřeva s největším procentuálním zastoupením zeravů, méně pak lípy, jasanu, akátu a třešně o celkové výměře 5 prm. Toto dřevo vzniklo kácením na hřbitově sv. Alžběty v rámci revitalizace zeleně. Hráň č. 2 tvoří směs listnatého a jehličnatého dřeva s největším podílem jasanu, olše, méně pak borovice, břízy a lípy o celkové výměře 13 prm.
Prodej dřevní hmoty se uskuteční formou obálkové soutěže, přičemž minimální cena za 1 prm je stanovena na 100,00 Kč/prm bez DPH (sazba 15 %). Je možné podat nabídku jak na jednu hráň, tak na obě hráně současně. Oznámení, ve kterém naleznete všechny potřebné informace k podání nabídky, je zveřejněno na úřední desce města. Případné další informace o prodeji poskytne Ing. Jůzová přes e-mail: martina.juzova@mesto-trebon.cz nebo tel. 384 342 140.

Přiložený soubor: Prodej-dreva.pdf

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Nový chodník v ulici Sportovní v Třeboni

Radní města Třeboně projednali podklady k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Chodník v ulici Sportovní“. Jedná se o stavební úpravy chodníku na západní straně ulice v délce 220 m. Stávající chodník se rozebere a nový bude vyasfaltován v šířce o metr užší na výslednou šířku 2 m. Zúžení o jeden metr bude využito na pruh pro podélné parkovací stání. Celá akce bude vyžadovat investici 2,25 mil. Kč z rozpočtu města.

«Související odkazy

Partnerství