Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 17. 10. 2014

Technické služby přestěhovány

Technické služby Třeboň, s.r.o. otevřely nový areál v Rybářské ulici, kde bylo vytvořeno kompletní technické i administrativní zázemí, včetně sběrného dvora. Nový areál je komfortnější jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Od 20. října 2014 může veřejnost veškeré administrativní záležitosti v souvislosti s poskytovanými službami Technických služeb Třeboň, s.r.o. vyřizovat na této adrese.

[Více]
Vyvěšeno: 13. 10. 2014

Ověřovací anketa potvrdila problémy k řešení

K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujte i VY !
V úterý 9. září 2014 se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo již třetí Fórum Zdravého města Třeboň. Do Besedy přišlo více jak 70 diskutujících. Z jejich debaty vzešlo 20 problémů města určených k řešení. Ty nejzásadnější následně určila ověřovací anketa, která byla ukončena 10. října 2014:  

[Více]
Vyvěšeno: 08. 10. 2014

Třeboňsko má nový digitální povodňový plán

30. září 2014 byl dokončen a předán Digitální povodňový plán města Třeboň a ORP Třeboň. Jedná se o elektronicky zpracovaný dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních. [Více]
Vyvěšeno: 22. 09. 2014

Informace pro vlastníky kulturních památek v Třeboni

Každý rok do konce října, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, přijímá a eviduje žádosti o dotace na rok následující poskytované z  Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. [Více]
Vyvěšeno: 16. 09. 2014

Stezka pro pěší a cyklisty v Dukelské

V Dukelské ulici v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Vodárenská byla zahájena realizace akce Stezka pro pěší a cyklisty. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy chodníku místní komunikace včetně překládky dešťové kanalizace a sdělovacích kabelů, nového osvětlení stezky, zřízení zálivu autobusové zastávky, úpravy přechodu pro chodce ve směru do Lesní ulice, úprava lávky přes Mlýnskou stoku. V rámci této akce dojde k vykácení zbylé části aleje jasanů (10 ks) z důvodu přeložení inženýrských sítí. Následně po dokončení stavebních prací bude vysazeno 15 nových stromů.

«Související odkazy

Partnerství