Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 23. 06. 2015

Upozornění Obecního živnostenského úřadu podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly na prokázání finanční způsobilosti do 31. července 2015

Trvání finanční způsobilosti prokazuje, podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (tj. nákladními přesahující 3,5 tuny a osobními pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července každého roku. Splnění podmínky trvání finanční způsobilosti posuzuje tedy pouze dopravní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy, České Budějovice) a živnostenskému úřadu se finanční způsobilost nedokládá. Nesplnění prokázání finanční způsobilosti dopravnímu úřadu do výše uvedeného termínu je však důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly.
Vyvěšeno: 19. 06. 2015

Třeboňský tenis získal nové zázemí

V Třeboni bylo vybudováno zázemí stávajícího tenisového areálu, a to na místě původního, již nevyhovujícího zařízení. Stavba nové dvoupodlažní budovy byla realizována od 1. října 2014 v období sedmi a půl měsíců.


[Více]
Vyvěšeno: 04. 06. 2015

Třeboň má novou úschovnu kol

Město Třeboň nabízí novou službu pro cyklisty. Přímo v centru města byla otevřena úschovna kol. Zájemci ji najdou v Krčínově ulici, tedy na trase spojující Masarykovo náměstí s hrází rybníka Svět.
Krčínova ulice vede od Žižkova náměstí k zámku. Kapacita zdejší nové úschovny kol činí minimálně 44 míst. Prostor vznikl vyklizením dlouhodobě nevyužívaného dvora v místech naproti Krčínovu domu.: [Více]
Vyvěšeno: 19. 05. 2015

Cena města Třeboně prof. Miloši Velemínskému

Rada města Třeboně schválila udělení Ceny města Třeboně prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr.h.c. za celoživotní dílo a přínos v oblasti pediatrie, za lidskost a angažovanost v sociální oblasti. Cena města byla prof. Miloši Velemínskému slavnostně předána dne 18. 5. 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Třeboň před zahájením jednání zastupitelstva města.

[Více]
Vyvěšeno: 17. 04. 2015

Aplikace kontrola vozidel v převodu

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je od dnešního dne dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení,
jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

«Související odkazy

Partnerství